Bråttom att svara på SGBC:s utsläppscertifiering av byggnader

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Just nu utvecklar Sweden Green Building Council, SGBC, en ny netto-noll-utsläppscertifiering för byggnader. Energiföretagen Sverige har svarat på en remiss om certifieringen och vill påminna alla intressenter om möjligheten att göra det, senast den 25 maj i år.

SGBC utvecklar en ny netto-noll-utsläppscertifiering för byggnader. Certifieringen är en del av det internationella projektet Advancing Net Zero och går under arbetsnamnet Net Zero-certifieringen. Energiföretagen Sverige har lämnat remissvar som kan sammanfattas så här:

Energiföretagen Sverige välkomnar att SGBC fokuserar på byggnadens produktsfas och byggproduktionsfas, som är stora utmaningar för klimatfrågan. Vi välkomnar också ambitionen att stimulera produktionen av förnybar energi, som inte begränsas till placering i anslutning till byggnaden, samt att SGBC uppmuntrar andra kompensationsåtgärder, gröna hyresavtal och minskade effekttoppar. Men vi anser att förslaget saknar helhetssyn på flera punkter.

Intressenter kan svara

Läs mer om remissförfarandet på SGBC:s webbplats. Här finns den speciella svarsblankett som ska användas i remissförfarandet. Observera att remissen ska ha besvarats senast den 25 maj i år.

Läs Energiföretagen Sveriges remissvar här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se