Energiföretagen söker YH-ingenjörer till kampanj

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen Sverige söker en person som vill delta i en kampanj som ska inspirera till att söka yrkeshögskoleutbildningar inom energi. För kampanjen, som ska porträttera medarbetare i branschen, söker vi därför en trevlig och karismatisk person som nyligen examinerats från en YH-utbildning och idag jobbar på ett av våra medlemsföretag. Kampanjen kommer framförallt synas på Facebook.

Energiföretagen Sverige har kartlagt grundutbildningar i energibranschen. Slutsatserna har analyserats och resulterat i ett antal aktiviteter för att stärka branschens kompetensförsörjning. En av aktiviteterna är kampanjen som ska porträttera medarbetare i branschen.

Har ni en person hos er som ni tror skulle passa?

Be personen spela in en kort film där hen berättar om; namn, ålder, vad personen jobbar med hos er samt vilken utbildning personen gick på yrkeshögskolan. Mejla filmen till intresseanmalan@energiforetagen.se senast den 28 maj.

- Det är glädjande att intresset för energiutbildningar ökar och att unga ofta ser energi som en möjliggörare i det hållbara samhället. Antalet högskolestuderande inom energi och elektroteknik har nästan fördubblats de senaste tio åren, men tyvärr minskar intresset för yrkesutbildningar och vi behöver jobba aktivt för att locka fler till dessa viktiga jobb, säger Anna Wärmé, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor, Energiföretagen Sverige.

Läs vidare om hur energibranschen jobbar med kompetensförsörjning.

Risk för tomma platser

Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar yrkeshögskoleutbildningar baserat på arbetsmarknadens behov och företags engagemang. Antalet platser på yrkeshögskolan motsvarar nu i stort sett efterfrågan i energibranschen. Ökad kontinuitet med fler beviljade ansökningsomgångar och bättre geografisk spridning är två andra positiva utkomster av 2018 års myndighetsbeslut.

Men söktrycket till platserna kan förbättras. Det handlar om cirka 600 tilldelade platser per år. Här behövs insatser för att öka attraktiviteten och hindra utbildningar från att läggas ned. Statistik visar att 17 procent av utbildningsplatserna riskerar att stå tomma, sannolikt på grund av lågt söktryck, eller bristande behörighet.

- Vi vet att vissa utbildningar, framför allt inom elkraft och driftteknik, har haft lågt söktryck och svårt att fylla platserna, vilket gör att beviljade platser inte ska likställas med antal studenter. För att öka attraktiviteten för de här utbildningarna gör vi tillsammans med våra medlemsföretag flera långsiktiga satsningar, till exempel våra samarbete kring energi- och teknikföreläsningar och gemensam kommunikation, säger Anna Wärmé.

Bransch och myndighet jobbar mot samma mål

I juni besöker generaldirektören på Myndigheten för yrkeshögskolan, Thomas Persson, Energiföretagen Sverige för en dialog om hur energibranschens aktörer tillsammans med myndigheten kan arbeta för att öka antalet sökande till dessa utbildningar.

Myndigheten för yrkeshögskolan kommenterar genom Karin Åkerman:
- Vi uppskattar ett nära samarbete med branscher, bland andra med Energiföretagen Sverige. Vi tycker oss förstå behovet av kompetensförsörjningenen inom energi, som är en bransch som har stor betydelse för infrastrukturen. Verksamheten är landsomfattande och personal kan röra sig över stora områden, vilket betyder att lokal arbetsmarknad ibland måste nedprioriteras jämfört med regionens eller landets behov, säger Karin Åkerman.

Läs mer om YH-utbildning på Yrkeshogskolan.se och Myndigheten för yrkeshögskolan.