Hans Kreisel ny ordförande i Geode

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Efter Geodes vårseminarium som ägde rum i ett sommarfuktigt Bryssel tisdagen den 29 maj så valdes styrelsemedlemmen Hans Kreisel, VD Skellefteåkraft AB, till ny ordförande efter Götz Brühl, Rosenheim Stadtwerke, som avgick vid Geodes årsmöte. Tema för seminariet var "Decarbonisation, Digitalisation and Decentralisation” - aktuella frågor i EU liksom för elnätsföretagen nationellt.

Ny svensk i styrelsen är Lovisa Fricot Norén, VD för Tekniska Verken Linköping Nät AB. Sylvia Michel, VD Kraftringen AB, avgick ur styrelsen. I styrelsen ingår sedan tidigare Henrik Wingfors, enhetschef Energisystem, Energiföretagen Sverige.

”Fossilandelsminskning, digitalisering och decentralisering” 

Temat låter lite mer klatschigt på engelska – "Decarbonisation, Digitalisation and Decentralisation” – men hur detta ska gå till och hur elnätsföretaget påverkas, dess roll för att förverkliga detta är en lika aktuell diskussion på EU-nivå som i Sverige.

Elnätsföretagens viktigaste roll i energisystemet är att leverera elen till kunden. Det är inte ifrågasatt och på nationell nivå har diskussionen på senare tid handlat om hur stor intäktsramen ska vara för detta. Den diskussionen pågår fortfarande och regeringen avser att besluta om en förordning med detaljregler före valet i september.

Samtidigt pågår diskussionen både inom och utom energibranschen hur vi bäst för kunder och samhälle hanterar utmaningarna som följer av mer icke-planerbar elproduktion vilket vi får mer av, i inte minst i lokalnäten i hela EU. Digitalisering, energilager, laststyrning, aggregatorer, mer upplösta mätvärden och inte minst mer aktiva och flexibla kunder är lösningar som lyfts fram med lite olika intensitet av olika aktörer.

I ”Clean Energy Package” finns ett antal förslag som påverkar elnätsföretagens roll i denna utveckling. För EU-kommissionen som ligger bakom förslagen som kommer att beslutas i höst under det österrikiska ordförandeskapet är man tydlig med sina avsikter:

- För att elnätsföretagen verkligen ska kunna spela en roll som ”neutral market facilitator” är det viktigt att denna roll tydliggörs i fråga om laddstationer och energilager, två företeelser som bäst hanteras på en fri marknad, säger Anna Colucci, enhetschef på Retail Markets på DG Energi.

Rådet och parlamentet har bara delvis gått på denna restriktiva linje och är inne på att låta elnätsföretagen under vissa omständigheter hantera energilager och laddstationer. Läs mer här.

- Vi får se vad som blir utfallet slutligen i trialogen mellan EU-kommissionen, rådet och parlamentet. Energiföretagen Sverige följer dessa frågor noggrant, säger Henrik Wingfors i en kommentar.

Cybersäkerhet – på allas läppar i Bryssel

Att implementera cybersäkerhet i energisektorn kräver en särskild approach eftersom det är fråga om mycket speciell och känslig infrastruktur. Den är essentiell för samhället och kräver särskilt skydd och ”allt” är uppkopplat och ihopkopplat. De senaste virusattackerna – Black Energy, WannaCry och Dragonfly – attackerade solceller, vindkraft, elnät och kunders olika plattformar.

Att cyberattacker är kostsamma visar exemplet Maersk på, ett företag som står för 25 procent av världshandeln. Maersk fick lägga 266 miljoner dollar och behövde fem veckor för att åtgärda en cyberattack som gjorde att deras IT-system låg nere i 17 minuter.

- Data har ett enormt värde – och behöver skyddas precis som andra tillgångar. Här är vi fortfarande oförsiktiga, menade Jamie Shea, Deputy Assistant Secretary General för Emerging Security Challenges på NATO.

Österrike har antagit en strategi för cybersäkerhet för energisektorn som involverar regleraringsmyndigheten, energiföretagen, energidepartementet, inrikesdepartementet och försvarsdepartementet.

- Vi var först i världen, säger Armin Selhofer, rådgivare på Oesterreichs Energie.

Det breda österrikiska upplägget tar vara på synergier, är resurseffektivt, fokuserar på kunskap och expertis och binder samman de relevanta aktörerna. Liknande samarbeten finns i Sverige. Läs vidare om Energiföretagens arbetet med digitalisering och smarta energisystem.

Fakta om Geode:

Geode är de mindre elnätsföretagens röst i EU. Förutom Energiföretagen Sverige, är Skellefteåkraft Elnät AB, Tekniska Verken i Linköping AB, Kraftringen AB, Mälarenergi Elnät AB, Jämtkraft Elnät AB och ny medlem är Karlstad El- och stadsnät AB som valdes in vid årsmötet samma dag som vårseminariet.                         

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se