MSB informerar om krisberedskapsveckan och krisinformation på engelska

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

I sitt andra nyhetsbrev för året informerar Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, sina kommunikatörsnätverk om pågående aktiviteter hos myndigheten. Här finns matnyttig information för energiföretag, bland annat nyöversatta texter till engelska om åtgärder vid strömavbrott.

Nyhetsbrevet tar upp aktuellt från MSB av intresse för de nätverk som drivs hos myndigheten, där ett av dem är kommunikatörsnätverket elstörningar.

Samtidigt som den årliga kampanjen Krisberedskapsveckan, 28 maj–3 juni, skickar MSB i år ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” till 4,8 miljoner hushåll i Sverige. Syftet är att fler ska förbereda sin hemberedskap och bli bättre rustade inför kriser och samhällsstörningar, skriver MSB i sitt nyhetsbrev. Det kan vara bra för energiföretag att vara beredda på frågor som kan komma in till kundtjänst under Krisberedskapsveckan.

Krisinformation.se

Nyligen har också sajten Krisinformation.se som innehåller krisinformation från svenska myndigheter fått ny design och en tydligare grafisk profil.

Krisinformation.se har som nytt inslag översatt ett antal texter till engelska. Texterna handlar bland annat om hur man bör förbereda sig inför till exempel kemikalieolyckor, dricksvattenproblem och strömavbrott. Det finns också information om Viktigt meddelande till allmänheten, SMHI:s vädervarningar och råd om hur icke svenskspråkiga kan få tillgång till bekräftad information från myndigheter.

Läs nyhetsbrev nr 2 år 2018 här

Läs från krisinformation.se om strömavbrott på engelska

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Kalle Lindholm

Kalle Lindholm

Kommunikatör
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 55
E-post: kalle.lindholm@energiforetagen.se