Vattenmyndigheterna bjuder in till samråd

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Nu bjuder Vattenmyndigheterna in till samråd om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft. Samrådsmöten anordnas i Göteborg den 22 maj, i Härnösand 23 maj och i Skellefteå den 24 maj. Anmälningstiden går ut den 7 maj.

Vattenmyndigheternas samråd om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft pågår 2 maj till 15 september 2018.

Energiföretagen kommer i sitt svar att på en övergripande nivå särskilt fokusera på hur förslagen till miljökvalitetsnormer och sammanhängande åtgärdsplaner harmoniserar med Energiöverenskommelsen och regeringens uttalanden i propositionen Vattenmiljö och vattenkraft. Propositionen förväntas godkännas av riksdagens den 13 juni.

Medlemsföretagen ges tillfälle att komma med generella synpunkter till Lennart Sandebjer, Energiföretagen lennart.sandebjer@energiforetagen.se och då senast 28 augusti.

Dessutom uppmanas medlemsföretagen särskilt  gå in i underlaget och analysera förslagen när det gäller enskilda anläggningar och lämna sina synpunkter till vattenmyndigheterna senast 15 september.

Alla underlag finns på Vattenmyndigheternas hemsida.

Här kan även anmälan göras till de samrådsmöten som vattenmyndigheterna bjuder in till och som äger rum på tre olika orter i maj.