Vindkraftens roll i ett 100 procent förnybart elsystem

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energimyndighetens nya konferens Energivärlden som ägde rum 29-30 maj, hade tema vind och fokuserade på vindkraftens roll i energiomställningen. Flera föredrag hade en bredare ansats och elsystemfrågorna blev väl belysta.

Flera föredrag vittnade om den snabba utvecklingen inom vindkraftsindustrin, både gällande utbyggnadstakten och den tekniska utvecklingen. Konferensen hade ett brett anslag med en genomlysning av utvecklingsmöjligheter och problemområden.

Energimyndigheten hade som ambition att ta ett helhetsgrepp kring frågorna vilket de också lyckades väl med. Eldistributionsutmaningar, teknikframsteg, driftsoptimering, elmarknadsutvecking, elsystemfrågor, effektfrågan och mycket mer samsades i det omfattande programmet. Flera av Energiföretagens medlemsföretag medverkade och berättade om framgångsrika satsningar.

Avslutningsvis blev det en debatt med de partier som står bakom energiöverenskommelsen. Patrik Engström (S), Lars Hjälmered (M), Lise Nordin (MP), Rickard Nordin (C) och Penilla Gunther (KD) var rörande överens att vindkraften är en viktig pusselbit i framtidens elsystem. Samtidigt menade de att det finns flera utmaningar inte minst hur effektfrågan ska hanteras och hur tillståndsprocessen ska göras snabbare.

Om Energivärlden
Energivärlden är Energimyndighetens nya konferens som startar på temat ”Vind”. Energimyndighetens förhoppning är att konferensen blir ett återkommande forum för dialog och erfarenhetsutbyte mellan myndigheten och alla andra aktörer som på olika sätt är engagerade i utmaningen att ställa om till ett hållbart energisystem.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm

Per Holm

Senior Adviser Climate Policy
Enhet: Politics and Communications
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se