Årskonferensen med rekordmånga deltagare

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Den 22 – 23 mars hölls Energiföretagen Sveriges stora årskonferens. I år på temat: Hållbara kundrelationer – när (r)evolutionen sker! Ett passande tema för en bransch som står inför stora förändringar.

Det var fullt till sista plats när konferensen inleddes på eftermiddagen den 22 mars. Efter ett kort välkomsttal av Energiföretagens vd Pernilla Winnhed äntrade energiminister Ibrahim Baylan scenen som dagens första talare.

Han började med att bekräfta bilden av en bransch i förändring där digitalisering och automatisering, liksom elektrifiering och utvecklingen med mer mikroproduktion ställer nya krav på företagen. Det är både tekniska krav och inte minst krav på en förändrad relation mellan företag och kund.

– I grunden är detta nåt oerhört positivt, sa Ibrahim Baylan. Pessimism och rädsla har fått styra i världen under lång tid och det leder aldrig till något gott. Jag tror energisektorn kan vara en fyr för hopp. Tänk bara på framgångssagan med värmesektorn. Från att ha varit helt oljeberoende har vi gått till uppvärmning med fjärrvärme baserad främst på bioenergi och återvunnet. Det kan ni berätta om oftare. Vissa skulle säga att det är att förhäva sig, men jag säger - Förhäv er gärna.

Han övergick sedan till att tala om utmaningarna för nästa mandatperiod, där den första är att klara av mer förnybar el och en decentraliserad produktion, den andra är fjärr- och kraftvärmens möjligheter som är så viktig för hela energisystemet och den tredje är tillgängligheten till elnäten. Det finns ett stort behov av kapacitet och vi måste se över hur vi bygger, påpekade Baylan.

För att summera uppmanade han alla att delta i Nordic Clean energy week i Malmö den 21 – 25 maj.

– Kom och visa upp er, avslutade han.

Röster från Energi 2018

Vi ställde frågor till några av konferensens deltagare om hur de upplevt de två dagarna på Energi 2018

 Trender och framtid

Moderator, Henrik Wingfors, enhetschef på Energiföretagen, presenterade konferensens första block som handlade om teknikutveckling för kunderna i världen och presenterade den första talaren, Thomas N. Mikkelsen. Han kommer från VaasaETT som arbetar globalt med forskning och rådgivning av framtidsfokuserade energiföretag.

– Vi måste prata om kundernas förväntningar, sa Mikkelsen. Bakom alla data finns människor, vi måste börja där. Det finns lika många önskningar som det finns människor och kunder agerar inte rationellt.

Vad är det då som händer med kunderna just nu? Thomas N. Mikkelsen lade fram ett antal punkter.

  • Många nya aktörer på energimarknaden förändrar affären.
  • Smarta energimätare gör kunden mer engagerad i sin användning. Mellan 4 och 5 procent mindre el används av dem som följer sin energianvändning genom smarta hem-lösningar.
  • En motsatt utveckling där människor går samman och skapar ett samhälle skilt från det nationella nätet och blir självförsörjande.
  • Peer to peer – köp el av din granne är en annan utveckling som ökar.
  • Fri el på söndagar är något man sett i England av British Gas. Det var mycket framgångsrikt för företaget.

För att anpassa sig till det nya uppmanade han till att:

  • Ta det steg för steg och fokusera på ett delmål i taget
  • Känna sina mål och fokusera på mer än ekonomiska mål
  • Använda många plattformar för sin kommunikation. Kunderna måste vara i fokus till exempel när nästa generations elmätare rullas ut
  • Tänka på segmentering och personalisering – alltid med kund i fokus  

Nästa punkt på programmet var Digitaliseringens möjligheter som Mikael Haglund, CTO på IBM Sweden talade om. Han poängterade att tekniken i sig inte har något värde. Det är nyttan den kan göra för ett företag och för kunderna som är värt något.

Han trodde att blockkedjeteknik är något som kommer att vara till stor nytta för energibranschen i framtiden. Ett gemensamt system, som en delad databas. Det leder till ett mycket mer effektivt arbetssätt för gemensamma projekt när det gäller stora byggprojekt till exempel.

– Är det något som kan vara revolutionerande på samma sätt som smarta telefoner var när de kom så är det blockkedjeteknik, hävdade Mikael Haglund.

Sista punkten i block 1 var en panel som reflekterade över kunderna och regelverken. Panelen bestodav Gabriella Castegren, SABO, Patrik Carlén, Jernkontoret, Therése Hindman Persson, Ei och Göran Danling, Riksbyggen.

Gabriella Castegren, SABO, lyfte Prisdialogen som ett gott exempel på arbetet med kundrelationer. Hon sa att Prisdialogen har varit en god hjälp för att komma överens mellan energiföretag och bostadsbolag.

Patrik Carlén från Jernkontoret påpekade att det inte bara är energisektorn som är inne i en stor förändring – det gäller hela industrin. Elektrifiering är ett exempel.

Therése Hindman Persson från Ei sa att de vill styra så lite som möjligt men de vill kunna använda data på ett bättre sätt. Ett regelverk ska inte vara ett hinder eller en barriär. Därför ser de nu över olika regelverk.

– Efterfrågeflexibilitet tror vi på, sa Hindman Persson. Hushållen ska inte behöva agera själva utan smarta system ska kunna hjälpa till. Men det krävs prissignaler för att det ska fungera.

Göran Danling höll med om att efterfrågeflexibilitet kan göra nytta. Han pekade på att man med smart styrning av värme kan kapa effekttopparna tack vare en tröghet i systemet.

Vad vill ni ha från energiföretagen för att bli mer flexibla? Frågade moderatorn Henrik Wingfors.

– Kanske måste man släppa in andra parter, sa Gabriella Castegren. Vi ska bygga väldigt mycket och då man vill man ha energiföretaget som en samarbetspart. Den parten måste vara villig att lyssna. Detta höll Göran Danling från Riksbyggen med om.

–Vi straffas för att vår förbrukning svänger, påpekade Patrik Carlén. Vi behöver en effekttariff som fungerar.

Hela panelen var slutligen enig om hur automatisering ger digitalisering som ger optimering som ger både bättre kundservice och kostnadsbesparingar.

Nya marknadsutmaningar bortom branschgränserna

Konferensens andra pass gav oss en utblick bortom vår egen bransch, med inspel från Systembolagets CFO Charlotte Hansson, LRF:s Mälardalsordförande Per Pettersson och Södra Skogsägarnas Lars Teke.

Charlotte Hansson delade med sig av Systembolagets resa från vad hon själv benämnde som en resa ”från myndighet till människa”, med utgångspunkten i frågeställningen ”bara för att man har ensamrätt på en produkt, behöver man vara effektiv?” och besvarade själv den frågan genom att säga

– Vem vill ha ett ineffektivt monopol? Inte Systembolaget. Vår målsättning var att ”vi är bra när andra frågar oss hur vi har lyckats”, och bland annat därför får jag stå här idag.

I kontrast till Charlottes berättelse fick vi en inblick i LRF:s omfattande verksamhet med inte mindre än 68 olika näringslivgrenar representerade och en föreningsstruktur som verkar på fler nivåer än många andra intresseorganisationer. Per Pettersson gav kanhända lyssnarna  perspektiv på sina egna mer eller mindre komplexa organisationer. Han tvekade inte en sekund när han fick frågan om både de mindre och större aktörerna på samma marknad behövs.

– Självklart, annars skulle vi alla bara äta hushållsost, menade Per Pettersson. Det må vara spretigt ibland, men vi kan bottna i det som är gemensamt för alla och visa en enad front när det behövs.

Lars Teke, från Södra Skogsägarna, gav Energi 2018 ett talande exempel på hur digitalisering fungerar i praktiken i när han inledde med en liknelse om att värma fryst lasagne.

– Den blir ju gärna bränd överst och i botten, och alltid lika stelfrusen i mitten.

Hans poäng var så klart att även om våra kunder och medarbetare har olika behov, och olika drivkrafter, utgör de en enhet som behöver hanteras på lite olika sätt för att kunna bli uppvärmd mer jämnt.

En panel med branschrepresentanter bestående av Anna Karlsson, Kalmar Energi, Per Langer, Fortum och Karin Bodén, Jämtkraft avslutade konferensens första dag. De var rörande överens om att eftersom kundernas kunskap om hur deras energianvändning ser ut i deras vardag handlar det inte längre lika mycket om elpriset – utan snarare om ”bekväm hållbarhet.”  

Läs också övriga artiklar från årsstämman och Energi 2018:

Föreningsstämma 2018 (22 mars)

Kompetens för det smarta energisystemet (23 mars)

Energibranschen tar sin an utmaningarna! (23 mars)

Foto: Kristian Öhrn