Askdagen 2018 tar upp en viktig del av det cirkulära tänkandet

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Askdagen 2018 närmar sig. Den 12 april hoppas Energiföretagen Sverige på ett stort deltagande från många olika intressenter som vill vara en del av den cirkulära ekonomin. Det handlar om att ta vara på askan på ett miljövänligt och resurseffektivt sätt. Programmet för Askdagen är mycket ambitiöst och tar upp det senaste inom området.

Årets askdag, som genomförs i Stockholm, fokuserar på askornas roll i ett hållbarhetsperspektiv. Programmet tar upp erfarenheter från askåterföring till skogen och användningen av slaggrus diskuteras. Nya innovativa lösningar presenteras för materialåtervinning av askor, och en workshop avslutar dagen om vägen framåt för att få samhällets acceptans för askor som en resurs.

Ett spännande program

– Vi har väldigt många spännande talare med in programmet, alltifrån våra egna medlemsföretag till skogsbolag, branschorganisationer och myndigheter med intresse för askor. Glädjande är att vi också får höra om danska erfarenheter inom några områden, säger Raziyeh Khodayari som håller i evenemanget från Energiföretagen Sverige.

Askdagen ska inte förväxlas med askonsdagen som inföll för ungefär en månad sedan. Ändå finns likheter med askonsdagen och själva påskfirandet. Att använda askor, så länge det sker miljövänligt, rimmar med samhällets målsättning att öka återvinningen av restprodukter. En sorts återuppståndelse alltså, som ju är ett viktigt inslag i påskfirandet.

Så glad påsk och välkomna till Askdagen 2018!

Mer information om askdagen och anmälan finns här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se