Energibranschen tar sin an utmaningarna!

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Under fredagens inledande pass på ”Energi 2018” var det branschens tur att dela med sig av hur de, på olika sätt, hanterar den omställning som nu sker i form av digitalisering, decentraliserade lösningar och krav på nya affärsmodeller.

Magnus Hall, vd på Vattenfall, berättade om deras pågående arbete mot målet ”Fossilfri inom en generation”. En resa som nu accentueras ytterligare av en ny logotyp och affärsstrategi. Fokus ligger på ökad elektrifiering i flera led, bland annat genom nära samarbeten med industrin men också som en dellösning för en renare fjärrvärme på kontinenten, där ökad användning av spillvärme och avfall utgör de andra delarna.

Vattenfall kommer också fortsätta att satsa på vind, även om Magnus Hall tror att subventionerna som finns idag kommer att försvinna. Bland annat vann Vattenfall nyligen en upphandling för att bygga 750 MW icke-subventionerad havsbaserad vindkraft i Holland. Ett annat projekt som nämndes är att, som ett första steg, byta kol mot gas i företagets anläggningar i Berlin. För att hantera de förändringar som branschen står mitt i, betonade Magnus Hall vikten av att lyssna på kunden och att samarbeta över gränser och mellan branscher – en nödvändighet för att kunna lösa klimatutmaningen.

E.ON är ett annat stort företag som nyligen genomgått stora förändringar. För två år sedan knoppades vatten- och kärnkraftstillgångarna av till Uniper och nyligen köpte Eon energilösningsföretaget ”Innogy” och sålde samtidigt sin vindkraftsproduktion till tyska RWE. Framöver kommer E.ON att fokusera på eldistribution, fjärrvärme och energilösningar. Peter Sigenstam, chef för affärsutveckling på Eon, lyfte fram projektet Simris som ett exempel på hur sådana småskaliga och kundnära lösningar kan fungera framöver. Feedbacken från invånarna har varit mycket positiv och engagemanget stort. I projektet undersöks också möjligheten att använda varmvattenberedare och värmepumpar i kringliggande hus för systemflexibilitet och energilager.

Sist ut bland branschens talare var Niklas Gunnar, vd på Mälarenergi, som talade om kundfokus hos ett fjärrvärmeföretag – även om Mälarenergi har fler nyttigheter. Niklas Gunnar lyfte vikten av att inte fortsätta forma sitt kunderbjudande efter gamla regler som tillgänglighet, pris och miljövärden utan istället undersöka kundens verkliga behov och hur man som affärspartner kan lösa det, från kundfokus, till kundens fokus. Ett exempel var när Mälarenergi sänkte värmeförbrukning hos en kund, en idrottshall, med 33 procent och elanvändningen med 12 procent, genom att se över befintlig fjärrvärmelösning, istället för att byta ut den, som kunden först önskade.

En panel bestående av Sandra Jonsson, Vasakronan, Ulla Sandborgh, Svk och Karin Comstedt från Cementa diskuterade och reflekterade över det som sagt om kundfokus, partnerskap och nya lösningar. Ulla Sandborgh, generaldirektör på Svenska kraftnät, menar att småskaliga lösningar är välkomna men att lösningarna måste konstrueras på rätt sätt om de ska hjälpa systemet som helhet, till exempel för att kapa effekttoppar. Nätsidan måste också kopplas in tidigt i processen när man planerar exempelvis nybyggnation eftersom det nu börjar bli trångt i näten. Både Sandra Jonsson och Karin Comstedt lyfte fram att en helhetssyn på energifrågan och samarbeten med energiföretag och andra aktörer är självklarheter för deras företag idag. Det finns också ett mycket större intresse och mer kunskap hos kunderna vad gäller energi och klimat. Sammanfattningsvis verkar det som att branschen är på rätt väg på sin förändringsresa. Vi ser utmaningarna, vi vet vad som behöver göras och nu återstår, som flera av talarna nämnde, att lista ut de sista tekniska lösningarna, vad gäller till exempel att lagra stora mängder energi. Förhoppningsvis är vi där om inte allt för lång tid.

Läs också övriga artiklar från årsstämman och Energi 2018:

Föreningsstämma 2018 (22 mars)

Årskonferensen med rekordmånga deltagare (22 mars)

Kompetens för det smarta energisystemet (23 mars)

Foto: Kristian Öhrn