Föreningsstämma 2018

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

På torsdagen 21 mars 2018 höll Energiföretagen Sverige sin andra årsstämma. En enig föreningsstämma beviljade styrelsen och vd ansvarsfrihet, tog del av rapporter och röstade enligt valberedningens förslag fram fem nya styrelseledamöter.

En fullsatt lokal på Clarion Hotel Sign i Stockholm huserade årets föreningsstämma med 70 anmälda enligt röstlängden, varav en deltagare på distans.

Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen, föredrog styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.

- Jag är glad och stolt över den trygga bas av kompetenta och lojala medarbetare vi har som trots tider av förändringsarbete, har levererat det vi åtagit oss att genomföra under året som gått.

Pernilla Winnhed gick sedan igenom en rad av de påverkansfrågor som Energiföretagen drivit under året samt några nyckelprojekt i föreningens verksamhet, bland annat den fokuserade satsningen på att hjälpa medlemsföretagen att ta emot fler nyanlända energiexperter.

Enig stämma gav ansvarsfrihet

Efter den ekomiska redovisningen av Energiföretagen Sveriges resultat och revisorernas årsberättelse gav en enig stämma styrelsen och vd ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Monica Karlsson, poängterade att den motion som stämman mottagit, välkomnades av styrelsen. Motionen innehåller ett förslag till att genomföra en utvärdering av bildandet av Energiföretagen Sverige. Stämman röstade enligt styrelsens förslag ja till en sådan utvärdering och dess resultat ska redovisas på nästa årsstämma.

Energiföretagen Sveriges styrelse

Valberedningens ordförande Birgitta Resvik presenterade förslag till styrelse med motiveringen:

– Vi har velat föreslå en styrelse med balans mellan kontinuitet och förnyelse. Den ska också spegla medlemskretsen vad gäller verksamhet, storlek på företag och ägarbild.

Stämman valde styrelse enligt valberedningens förslag. Både ordförande Monica Karlsson, Halmstad Energi och miljö AB, samt vice ordförande Kristina Säfsten, Övik Energi AB, återvaldes tillsammans med elva styrelseledamöter. Totalt åtta omval och fem nyval:

 • Joacim Eronen, Upplands Energi ekonomisk förening, nyval
 • Fridolf Eskilsson, Jönköping Energi AB, nyval
 • Håkan Feuk, E.ON Sverige AB, omval
 • Jessica Fredson, Ystad Energi AB, nyval
 • Magnus Jacobsson, Skara Energi AB, omval
 • Hans Kreisel, Skellefteå Kraft AB, omval
 • Karin Lepasoon, Vattenfall AB, nyval
 • Johan Lindehag, Ellevio AB, omval
 • Jan Olofzon, Alingsås Energi Nät AB, omval
 • Liina Veerme, Hedemora Energi AB, nyval
 • Anneli Sjömark, Luleå Energi AB, omval