Ledningsägare uppmanas förnya inskrivna rättigheter för ledningar under 2018

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Enligt en lag som gäller sedan den 1 juli 2013 tas många inskrivningar av avtalsrättigheter som finns i fastighetsregistret bort i slutet av 2018. Lantmäteriet har i samverkan med Energiföretagen Sverige tagit fram en möjlighet att på ett enkelt sätt ta fram uppgifter om alla inskrivningar som i dag finns i fastighetsregistret. Information finns på Lantmäteriets webbplats.

Efter den 31 december 2018 kommer många inskrivningar av avtalsrättigheter som finns i fastighetsregistret - främst avtalsservitut och nyttjanderätt - att tas bort enligt en lag som gäller sedan den 1 juli 2013. För att inskrivningar som gjorts före den 1 juli 1968 ska finnas kvar måste de förnyas.

Alla ledningsägare uppmanas därför att gå igenom sina rättigheter och anmäla förnyelse av inskrivningar som behöver finnas kvar. Lantmäteriet har i samverkan med Energiföretagen Sverige tagit fram en möjlighet att på ett enkelt sätt ta fram uppgifter om alla inskrivningar som i dag finns i fastighetsregistret. All nödvändig information om förnyelsen finns på Lantmäteriets webbplats.

Följande inskrivningar berörs inte av kravet på förnyelse:

  • Officialservitut (servitut som har skapats i en lantmäteriförrättning).
  • Tomträtt.
  • Vattenkraft och vattenreglering.