TenneT erbjuder 73% av kapaciteten mellan Tyskland och Jylland inom 6 månader

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Bara en dryg vecka efter det att EU:s konkurrensmyndighet aviserade en utredning mot TenneT, en av de tyska stamnätsoperatörerna, svarar dessa med ett erbjudande om att man inom sex månader garanterar minst 1 300 MW i överföringskapacitet mellan Tyskland och Jylland.

Under de senaste åren har bara en femtedel av den installerade överföringskapaciteten mellan Tyskland och Jylland varit tillgänglig för nordiska elproducenter. Detta har sin bakgrund i att det tyska elnätet inte har kapacitet att föra över stora mängder kraft från norr till söder, till exempel när det blåser mycket i norra delarna av landet. För att hantera detta har TenneT begränsat överföringskapaciteten från Danmark till Tyskland på spotmarknaden och därmed också exportmöjligheterna för de nordiska kraftproducenterna.

Begränsningen av överföringskapacitet strider mot EU:s regelverk och en parallell kan dras till när Europeiska kommissionen år 2009 prövade om Svenska kraftnäts (SvK) exportbegränsningar innebar ett missbruk av dominerande marknadsställning. Processen slutade i en förlikning mellan kommissionen och SvK där SvK förband sig att dela in Sverige i fyra elområden.

I likhet med SvK erbjuder nu TenneT kommissionen att inom sex månader garantera minst 1 300 MW i överföringskapacitet, motsvarande 73 procent av den installerade kapaciteten. Bara under speciella omständigheter kommer TenneT att tillåtas underskrida nivån, och åtagandet avser att gälla under nio år.

Kapacitetsbegränsningar ha varit ett stort diskussionsämne i Europa under flera år, och speciellt gällande den tyska hanteringen av interna flaskhalsar. Notabelt är att den tyska respektive danska regeringen för knappt ett år sedan gjorde en överenskommelse att överföringskapaciteten mellan de båda länderna gradvis skulle öka för att nå 1 100 MW år 2020.

De nordiska branschorganisationerna menade dock att överenskommelsen inte var tillräckligt ambitiös och bara dagarna efter kommissionens besked om utredning har en gemensam debattartikel lämnats till danska Børsen Opinion.

–Vi måste studera förslaget från TenneT mer i detalj, men det är glädjande att kommissionen agerar, säger Magnus Thorstensson, elmarknadsanalytiker på Energiföretagen. Spontant kan man dock konstatera att TenneTs förslag innebär en fortsatt begränsning av kapaciteten, vilket strider mot EU:s regelverk. Det hade också varit bra att låta det gå till domstol för att på så sätt till slut få ett prejudikat om vad som är tillåtet eller inte.

Europeiska kommissionen bjuder nu in till konsultation rörande TenneTs åtagande för en period av fyra veckor efter publicering i Official Journal.

Läs kommissionens pressmeddelande här

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se