Tidningen Energi på webben

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Tidningen Energis andra nummer finns nu att läsa digitalt, läs Ann-Sofie Borglunds välkomstext på temat "Miljön måste prioriteras upp".

Under mitt andra år på journalistutbildning  en studerade jag parallellt miljövård på Göteborgsuniversitet. Jag var den enda journalisten på kursen och det kom flera positiva kommenterarfrån såväl studenter som lärare att jag som blivande journalist gick den kursen. Kompetenta miljöjournalister, i framförallt dagspress, var ganska få på den tiden. Idag drygt 20 år senare konstaterar Sifo i en undersökning genomförd för Ekot på Sveriges Radio att under de senaste månaderna har miljöfrågan halkat ner från en mittenposition till en sistaplats i de traditionella medierna. På Facebook och Twitter finns miljö inte ens med bland de tio viktigaste sakfrågorna. Detta är oroväckande på många sätt, inte minst med tanke på stora utmaningarna som finns på miljöområdet. Då måste människor bli såväl upplysta somengagerade.

I Tidningen Energi är miljö ett av våra tre viktigaste bevakningsområden. De övriga är teknik och forskning & innovation. I detta nummer har vi valt att fokusera extra mycket på miljöfrågorna och visa på de utmaningar som energibranschen står inför, men också kring de stora framsteg som görs. Hoppas att det får dig att lära dig nya saker, reagera och agera på olika vis.

Välkommen att läsa Tidningen Energi nr 2, 2018 digitalt.