Till elnätsföretag: sista dag för omprövning av intäktsramar 8 mars

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige vill påminna elnätsföretag som inte har överklagat intäktsramar för perioden 2016–2019 och som inte redan har begärt omprövning enligt ellagen 5:15. Begäran ska vara Energimarknadsinspektionen, Ei, till handa senast 8 mars.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se