Värt att veta om organisationerna CIGRÉ och CIRED

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

CIGRÉ och CIRED är två organisationer som verkar för internationell utveckling och informationsutbyte inom elsystemet. Energiföretagen Sverige stöder båda dessa organisationer och vill uppmuntra till medlemskap.

CIGRÉ – International Council on Large Electric Systems – riktar in sig på forskning och utveckling av högspänd elektrisk energi inom såväl produktion som överföring och distribution. Organisationen verkar för internationell utveckling och informationsutbyte.

CIRED – International Conference on Electricity Distribution – har samma verksamhetsområde men på lägre spänningsnivå.

Uppdelningen mellan dessa organisationer är att CIGRÉ hanterar spänningsnivåer motsvarande stam- och regionnät medan CIRED främst verkar på lokalnätsnivå.

– I CIGRÉ kan företag och privatpersoner bli medlemmar, medan CIRED fokuserar på att anordna konferenser. Båda två är mycket lämpliga för erfarenhetsutbyte säger Matz Tapper hos Energiföretagen som är sekreterare i CIRED:s svenska nationalkommitté.

Bli medlem i CIGRÉ

CIGRÉ:s generalsekretariat finns i Paris och den svenska verksamheten leds av den svenska nationalkommittén och samordnas av Energiforsk där Susanne Olausson är ansvarig. Kommittén har som uppgift att informera medlemmar och andra intressenter i Sverige om arbetsgruppernas arbete och vad som sker i organisationen som helhet.

Alla medlemmar får tidskriften Electra varannan månad och tillgång till en databas med artiklar om generering och överföring av högspänd el publicerade sedan 1972. I medlemskapet ingår också information om kommande seminarier och möjlighet att delta i CIGRÉ:s stora konferens som hålls i Paris vartannat år.

Nästa konferens anordnas i Paris den 26–31 augusti 2018. Den svenska nationalkommittén arbetar nu med att förbereda de svenska forskare som ska presenterar sina tekniska rapporter vid Pariskonferensen.

Detta gör CIRED

CIRED har ingen fast medlemsorganisation utan har fokus på en huvudkonferens som hålls vartannat år. Däremellan hålls mindre workshops.

Även CIRED har olika arbetsgrupper som utreder olika frågor. Några av dessa är gemensamma med CIGRÉ.

Nästa workshop är i Ljubljana i år och 2019 är nästa konferens i Madrid.

Webbplatser CIGRÉ och CIRED

CIGRÈ Sverige

CIGRÉ internationella sida

CIRED internationella sida

Aktiviteter CIGRÉ och CIRED

CIGRÉ Parismöte 2018

CIRED workshop 2018

CIRED Konferens 2019

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se