Energiföretagen önskar bättre samordning av nya regelverk på elmarknaden

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen Sverige har gjort ett inspel till Energimarknadsinspektionen med anledning av att två centrala funktioner på elmarknaden förändras inom en snar framtid. Dels ska avräkningsperioden för obalanser ändras från 60 till 15 minuter senast i slutet av 2020 i enlighet med EU:s balanskod. Dels ska en central informationshanteringsmodell införas. Energiföretagen Sverige är positiva till båda förändringarna, men menar att den bristande samordningen i tiden är olycklig.

Två centrala funktioner på den svenska elmarknaden kommer att förändras inom en snar framtid. Dels ska avräkningsperioden för obalanser förändras från 60 till 15 minuter senast i slutet av 2020 i enlighet med EU:s så kallade balanskod. Dels ska en central informationshanteringsmodell införas; vid halvårsskiftet år 2021 ska elmarknadshubben fungera som ett nav för den information som sänds mellan aktörerna på den svenska elmarknaden.

Energiföretagen Sverige är positiva till båda förändringarna, men menar att den bristande samordningen i tiden är olycklig. Föreningen menar att det dels finns risk för förseningar i tidplanerna, dels för omotiverade kostnader vilket drabbar elkunderna och det övriga samhället. Vi vill göra Energimarknadsinspektion uppmärksamma på detta och föreslår att någon av följande åtgärder bör genomföras:

  • Nätavräkningsfunktionen utvecklas centralt av Svk
  • Uppskov med implementeringen av 15-minuters avräkningsperiod tills elmarknadshubben är driftsatt (enligt nuvarande tidplan)

Läs hela Energiföretagens inspel till Energimarknadsinspektionen (Ei).

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se