Färdplan för fossilfri uppvärmning

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Som vi tidigare har berättat pågår ett arbete inom Fossilfritt Sverige med att ta fram en färdplan för fossilfri uppvärmning. Profu håller ihop uppdraget, där många av värmemarknadens aktörer finns med. Nu börjar arbetet närma sig slutfasen, berättar Energiföretagen Sveriges Lina Enskog Broman.

– Inom ramen för Fossilfritt Sverige har en färdplan för fossilfri uppvärmning diskuterats och formats sedan i våras. Energiföretagen har varit med, liksom flera medlemsföretag, kundorganisationer och företrädare för bioenergi- och värmepumpsbranscherna, säger Lina Enskog Broman, ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla på Energiföretagen Sverige.

Hon konstaterar att branschorganisationens roll blir att uppmuntra, inspirera och stödja medlemsföretag som vill skriva under och arbeta efter färdplanen, när den väl är på plats.

– Vår bransch ligger ju redan långt framme, med 98 procent fossilfri elproduktion och vår fjärrvärme, där över 90 procent kommer från förnybar och återvunnen energi. Med färdplanen tar vi de sista stegen för att nå en fossilfri uppvärmning, där vi även kan bidra med negativa utsläpp, till exempel genom Bio-CCS, berättar Lina Enskog Broman.

Förutom uppvärmning ska färdplanen omfatta även komfortkyla i bebyggelsen. Den slutliga färdplanen väntas bli klar inom kort. Sedan startar arbetet med att få fler att ansluta sig och att påbörja det konkreta arbetet med färdplanen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se