Första digitaliseringsmötet pekade ut branschens förväntan

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den första träffen inom Energiföretagens nätverk för digitaliserad utveckling (EDU) har genomförts. Ett 80-tal deltagare från hela landet möttes i Helsingborg och diskuterade framför allt hur branschen ska förhålla sig till digitaliseringen.

Region Syd deltog i mötet som hade Öresundskraft som värdföretag. Anders Fredriksson från Energiföretagen som kallat till mötet, inledde med en dragning som följdes upp av Svenska kraftnät som står inför många nya förväntningar. Det handlar om att skapa samhällsnytta utifrån identifierade fakta som variabilitet och snabbare förlopp i energisystemet.

Det finns en potential för de verktyg som är sprungna ur digitaliseringen att bidra till att lösa utmaningarna i energisystemet. Svenska kraftnät har stor nytta av en kontinuerlig dialog med energibranschen, enligt Svenska kraftnäts Niclas Damsgaard som deltog.

Kunderna är utgångspunkten

– Det som är tydligt är att kundernas förväntningar styr det som kommer att ske. Det gäller för företagen att tänka samlat och strategiskt och det går inte att jobba i stuprör. Branschen måste nu få utforma piloter för att testa på något nytt, sa Anna-Carin Joelsson från Ellevio som är med i nätverkets strategigrupp.

Hon tryckte också på att vi måste ta fram tydliga processer som bas för all förändring kopplad till digitalisering som också ska vara integrerad med företagens verksamhet.

Öresundskrafts Adnan Krso menade att digitaliseringen inte är teknik i första hand utan mer strategi och sammanhållna processer. Även Adnan lyfte fram tydligt att vi måste tala med kunden för att förstå förväntan och behov och tänka mer i termer av service än produkt och utifrån det strukturera den egna organisationen.

Kreativitet efterlyses

Jan Lindqvist från Affärsverken Karlskrona pratade om att hitta metoder för att boosta kreativiteten och utbilda i företagen. Kanske hitta nya koncept, som spel och diskussionsforum. Samtidigt måste det finna en organiserad process som kan ta tillvara det nya som uppstår.

I syfte att förevisa vad ett företag gjort visades en demo från Öresundskraft från stadshubben. Grupparbeten hölls också där en slutsats bland annat var att man inte ska bli skrämd av stora visioner. Elefanten kan ätas i små portioner.

Konkreta önskemål serverade

Gruppdeltagarna vill ha temadagar kring sådant som AI och informationsinsamling med fokus på vad som kan delas legalt. Diskussion och information från andra branscher som banker är önskvärt. Visa till exempel också upp vad som har gått fel. Mer konkreta föreläsningar från forskare var också ett önskemål.

– Det finns många orsaker till att vi har ett nätverk. Digitalisering är inte en fråga, det är en utvecklingstrend som berör allt vi företar oss. Systemperspektivet är centralt. Vi kan sortera ut nyttor helt enkelt, sa Anders Fredriksson.

Mer information ska läggas ut på Energiföretagens webbplats under digitalisering och smarta energisystem. Här ska Anders Fredriksson blogga regelbundet också.