Inrapportering till Ei

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energimarknadsinspektionen uppmanar elnätsföretag och fjärrvärmeföretag att så snart som möjligt inrapportera bland annat årsrapporter, och för elnätsföretag även tariffrapporter. Företagen har inrapporteringsplikt till Ei och för att arbetet ska gå så smidigt som möjligt och företagen ska slippa det extraarbete som kompletteringar innebär, ber Ei de företag som genomfört bolagsändringar under året att meddela det redan nu.

Läs mer om detta på Energimarknadsinspektionens hemsida.

Om du som medlem har frågor till oss på Energiföretagen är du välkommen att kontakta:

Lina Enskog Broman (fjärrvärme), eller

Anna Odenbrand Linder (elnät)