Inventeringsdags hos Svenska kraftnät – besvara frågeenkät

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Svenska kraftnät har skickat en inventeringsinstruktion som gäller elmarknadshubben till elmarknadens aktörer. Ett mejl har gått ut till dem som angivits som kontaktpersoner för migrering och inventering i Edielportalen. I underlaget till inventeringsinstruktionen ingår en frågeenkät som aktörerna ombeds besvara senast den 30 november.

Svenska kraftnät skriver på sin webbplats att elnäts- och elhandelsföretag i slutet av vecka 44 ska ha fått en inventeringsinstruktion med tillhörande bilagor. I samband med instruktionen ska varje aktör också svara på en frågeenkät bland annat om status i förberedelserna inför driftsättningen av hubben.

Läs Svenska kraftnäts nyhet här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se