Nya energiskattesatser för el och bränslen 2019

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Den 1 januari 2019 höjs energiskatten för elektrisk kraft. Det blir också en indexuppräkning av energi- och koldioxidskatter på bränslen, liksom en indexuppräkning av avfallsskatten.

Energiskatt på el

Från och med den 1 januari 2019 ska energiskatt för elektrisk kraft betalas med 34,7 öre/kWh. Detta innebär en höjning med 1,6 öre/kWh jämfört med 2018. Den förklaras dels av en tidigare beslutad nivåhöjning på 1,2 öre/kWh, dels en årlig indexuppräkning på 0,4 öre/kWh.

Avdraget för kunder inom hushålls- och tjänstesektorn är fortfarande 9,6 öre/kWh inom vissa kommuner i norra Sverige (för närmare information hos Skatteverket se här).

Indexuppräkning av energi- och koldioxidskatter

Regeringen har i en förordning beslutad den 8 november enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi fastställt indexuppräknade energi- och koldioxidskattesatser på bränslen för kalenderåret 2019. För eldningsolja uppgår energiskatten till 887 kr per kubikmeter och koldioxidskatten till 3 360 kr per kubikmeter för 2019. För mer information om skattesatserna för övriga bränslen läs SFS 2018:1638 här.

Indexuppräkning av avfallsskatt

Regeringen har i en förordning beslutad den 8 november enligt 4 § lagen (1999:673) om skatt på avfall fastställt att avfallsskatt ska betalas med 520 kronor per ton avfall för kalenderåret 2019. Läs förordningen SFS 2018:1636 här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se