Per Holm expert i Klimatpolitiska vägvalsutredningen

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Per Holm, ansvarig för klimatpolitik hos Energiföretagen Sverige, har blivit förordnad som expert i den nystartade Klimatpolitiska vägvalsutredningen. Utredningen ska om bland annat föreslå en strategi för hur Sverige ska nå nettonegativa utsläpp av växthusgaser efter 2045 och ska redovisas senast 31 januari 2020.

Utredningen är en så kallad enmansutredning och har tagit namnet Klimatpolitiska vägvalsutredningen (Dir. 2018:70). Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör för Statens geotekniska institut (SGI), ska leda utredningen, som bland annat har till uppgift att föreslå en strategi för hur Sverige ska nå nettonegativa utsläpp av växthusgaser efter 2045.

Utredaren ska undersöka hur bland annat ökad kolsänka, avskiljning och lagring av koldioxid med biogent ursprung (bio-CCS) samt verifierade utsläppsminskningar genom investeringar i andra länder kan och bör bidra till detta. Utredaren ska också föreslå hur incitament kan skapas och hinder undanröjas för önskvärd utveckling. Syftet med utredningen är att främja att målen i det klimatpolitiska ramverket kan nås, med särskilt fokus på att uppnå negativa utsläpp efter 2045.

Läs mer om utredningen på regeringens webbplats.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm

Per Holm

Senior Adviser Climate Policy
Enhet: Politics and Communications
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se