Utmanande för elnätsföretagen men behoven av dem har aldrig varit större

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Rubriken kan summera den allmänna uppfattningen hos publiken på Geodes årliga höstseminarium. I år ägde seminariet rum i ett regnigt Barcelona. Många var exemplen på hur flexibilitet på kundsidan kan se ut i olika länder.

Arrangörerna gladde sig åt ösregnet, inte bara på grund av vattenbristen i regionen, utan för att det också säkerställde att åhörarna inte försvann ut i det normalt så stimulerande och pittoreska Barcelona. Det hade nog inte hänt ändå med tanke på konferensens tema: ”Hur ser det ut i framtiden?”.

Inledningstalade gjorde Joan Josep Escobar, avdelningschef på Catalan Institute for Energy. Han gjorde ett flertal reflektioner kring utvecklingen i både Spanien och inom EU:

Tre drivande faktorer

– Det är framför allt tre saker som driver utvecklingen just nu. Det är ett mer komplext och föränderligt energisystem, kunder vill bli mer aktiva och teknikutveckling är snabb. Alla tre händer samtidigt och förstärker varandra inbördes.

Det kan säkert också stämma för svenskt vidkommande även om det, än så länge, inte är fråga om en folkrörelse av aktiva kunder. Snarare handlar det om ett antal nyfikna som i begränsad skala inlett ett mer aktivt deltagande på ”flexibilitetsmarknaden”, oftast i nära samverkan med en av Energiföretagens medlemmar.

– Att vi än så länge i Sverige inte ser så många aktiva kunder beror förstås till stor del på att behoven av flexibilitet inte ännu är så stora och att vi hanterar det på andra sätt, inte minst med stora tillgångar på produktionssidan, säger Henrik Wingfors, enhetschef Energisystem, som bevakade konferensen för Energiföretagens räkning.

Marknadsplatser skapas

I andra länder, med mer ansträngda system, finns ett flertal initiativ som syftar till att skapa nya marknadsplatser för flexibla kunder och aggregatorer. Enigheten verkar vara stor om att det inte finns marknadsplatser att mötas på. Flera sådana exempel presenterades på konferensen, ett från Nederländerna, ett från Norge och ett från Storbritannien.

Det brittiska exemplet, presenterat av James Johnston på Piclo Flex, såg utmaningen med att få fram en marknadsplats genom att koppla ihop köpare och säljare av flexibilitet i ett redan mycket komplext ekosystem. Fem av sex brittiska DSO:er deltar i plattformen som hans företag skapat. DSO:erna har normalt bara haft en säljare att hantera, nämligen National Grid (brittiska TSO:n). Nu finns det flera lokala marknadsplatser för flexibilitet för DSO:erna att vända sig till för säljare av flexibilitet.

Dessa går att se här även om auktionerna ännu inte kommit igång men man räknar med att vara igång i början av nästa år med dessa.

– En av våra viktigaste erfarenheter är att säljarna av flexibilitet vill behålla sina möjligheter att bestämma när och om de finns tillgängliga, säger James Johnston (på bild nedan).

Ökar intresset i Sverige?

Är det realistiskt för svensk del att vi i en nära framtid kommer att se fler flexibla kunder som med stort intresse deltar aktivt och som dessutom tjänar pengar på att vara flexibla i sin användning? Hittills verkar det inte så för svensk del men vem vet:

– Jämför med Airbnb, ingen hade en aning att det skulle finnas så många sängar lediga för uthyrning innan det startades, som Yolanda Garcia Mezquita från EU-kommissionen uttryckte det vid seminariet.

Att få en bild av hur flexibilitetsutmaningen kan lösas illustreras av det nederländska initiativet USEF i form av interaktiv on-line film som återfinns här.

Svenskt i Geode

Geode är de mindre elnäts- och gasföretagens röst på EU-nivå. Energiföretagen Sverige och ett antal medlemsföretag är medlemmar i Geode: Hans Kreisel, vd Skellefteåkraft, är ordförande. I Geodes styrelse sitter också Lovisa Fricot Norén, vd Tekniska Verken i Linköping Elnät AB och Henrik Wingfors, Energiföretagen Sverige.

Läs mer om Geode här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se