Biologisk mångfald i fokus – mer måste göras

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den 17 oktober ordnade Centrum för biologisk mångfald, CBM ihop med Naturvårdsverket, Naturhistoriska museet och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, KSLA, ett seminarium om biologisk mångfald och samhällsutveckling. En slutsats var att andelen skyddade områden måste öka.

Över 180 deltagare från Energi- och miljödepartementet, kommuner, myndigheter, näringslivet och akademin deltog vid seminariet. Syftet var att förstärka samverkan mellan forskning och förvaltning.

Kunskapen om biologisk mångfald är fragmenterad och samverkan behövs. Det pågår internationellt arbete inom ramen av IPBES (Intergovernmental Science Policy Plattform on Biodiversity and Ecosystem Services) för att ta fram kunskap och underlag till en strategisk färdplan om biologisk mångfald.

Klimatförändringar driver på

En av slutsatserna från forskningen är att andelen skyddade områden har ökat kraftigt men det räcker inte. Dessutom kommer klimatförändringar att öka behovet av åtgärder.

Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket, menade att dagens användning av mark och vatten är ohållbar och att en omställning krävs. Margareta Ihse, KSLA, lyfte upp vikten av helhetsperspektiv, avvägning mellan olika intressen och delaktighet i kommande processer.

Utmana ekonomisk tillväxt

Camilla Sandström från Umeå universitet pekade på att ”business as usual” förvärrar situationen för biologisk mångfald då vi står inför den sjätte massutrotningen av arter. Samtidigt måste vi göra val som tar hänsyn till de lokala och regionala förutsättningarna.

Hon menade att visioner som inte utmanar rådande paradigm om ekonomisk tillväxt har låg förmåga att hantera målkonflikter och svårigheter att nå målen. Vi behöver också en frikoppling av ekonomisk tillväxt från miljöpåverkan.

Några av Camilla Sandströms andra budskap var:

  • Reformera handelssystemet för att undvika export av miljöförstöring
  • Utveckla metoder för avvägningar, exempelvis prissättning av kompensationsåtgärder
  • Markägarnas roll är central för långsiktiga hållbara investeringar
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se