Fortsatt avreglering viktig när elmarknadsdirektivet ska förhandlas

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Som ett medskick till de påbörjade trepartsförhandlingarna mellan kommissionen, rådet och parlamentet gällande elmarknadsdirektivet och förordningen har Energiföretagen Sverige satt samman ett mer ingående inspel. Energiföretagen lyfter fram att det är viktigt med fortsatt regional harmonisering och att avreglera elmarknaden i Europa så att den blir mer konkurrenskraftig och effektiv.

Inspelet innehåller våra prioriterade positioner och förslag till lagtext. Detta har skickats ut i olika kanaler i Bryssel och Sverige. I texten framgår bland annat att Energiföretagen anser att det är viktigt att fortsätta arbetet med att harmonisera och avreglera elmarknaden i Europa, och att översynen av elmarknadsdirektivet och  elmarknadslagstiftningen innebär en möjlighet för EU skapa en mer konkurrenskraftig och effektiv marknad.

Energiföretagen har dessutom, de senaste veckorna, träffat representanter för samtliga svenska Europaparlamentariker i ITRE-utskottet, som är utskottet där energifrågor behandlas, för att förklara våra ståndpunkter. Energiföretagen har även träffat den svenska regeringens representant i Bryssel och EU-kommissionen.

Läs hela Energiföretagens inspel till elmarknadsdirektivet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se