Full fart framåt på Global District Energy Days i Helsingfors

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

På årets Global District Energy Days var det tydligt att det är mycket på gång inom fjärrvärme- och kyla runtom i Europa. Sannolikt kommer fjärrvärmen och -kylan att ta allt större plats både i Europa och globalt med, många vinster för miljö, klimat, leveranstrygghet och utveckling i andra sektorer som följd.

Euroheat & Powers återkommande konferens Global District Energy Days, arrangerades denna gång i samarbete med Finnish Energy i Helsingfors. Konferensen har deltagare från hela världen och har fokus på fjärrvärmen och fjärrkylans roll som möjliggörare framåt, bland annat när det gäller att få ned utsläppen och nå klimatmålen.

Konferensen inleddes med tal av bland andra Euroheat & Powers ordförande Werner Lutsch, Finnish Energys vd Jukka Leskelä, samt Finlands miljö- och energiminister Kimmo Tillikainen - som tackade fjärrvärmen för Finlands rena luft. Det konstaterades att fjärrvärmen har, och kommer att ha, en viktig roll i minskningen av utsläppen i Europa och globalt.

En panel med deltagare från IEA, IDEA, Fortum, Helen, Delta-ee och Covenant of Mayors diskuterade bland annat fjärrvärmens bidrag till energisystemet och hur det skulle se ut i till exempel Finland eller Sverige utan fjärrvärme - hur mycket mer elproduktion och utbyggnad av elnätet som skulle då krävas för att uppfylla värmebehovet?

Lina Enskog- Broman, ansvarig för fjärrvärmefrågor på Energiföretagen var på plats:

- Det är tydligt att det händer mycket nu inom fjärrvärme- och kyla runtom i Europa. Många stora EU-projekt drivs inom ramen för Euroheat & Power och i allt fler länder växer fjärrvärmeforskningen och ”nya” fjärrvärmeländer tar en allt större roll i detta arbete vid sidan av ”gamla” fjärrvärmeländer som Sverige och Danmark.

Kundfokuset var stort under konferensen, så även samverkan med kunder via till exempel köp av överskottsvärme från kund, samt samverkan med städer/kommuner som en nyckel för att fjärrvärmen ska kunna bli en viktig möjliggörare på platser där fjärrvärmen nu utvecklas.

”Sector coupling” var ett buzzword som dök upp mycket under konferensen – vilket betyder att vi måste se helheten i hur olika system måste hänga ihop framåt. Ska elektrifieringen ske behövs fjärrvärme i högre grad på många håll, och i bibehållen grad på andra.

Även fjärrkyla var ett hett ämne på denna konferens och dess betydelse i städer med växande kylbehov och ökande problem med köldmedier, både när det gäller hårdare krav samt utsläpp av växthusgaser från dessa. Här har fjärrkylan en avgörande roll att spela för en mer hållbar kylteknik och potentialen är enorm.

- Sammanfattningsvis skulle jag säga att det finns ett driv inom dessa frågor på ett annat sätt än för några år sedan. Sannolikt kommer fjärrvärme och fjärrkyla att växa och bidra till vinster för klimatet, leveranstryggheten och utveckling i andra sektorer, avslutar Lina Enskog-Broman.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se