Funderar ni på att investera i fjärrkyla? Hör av er till oss!

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Har ert företag planer på att investera i fjärrkyla framöver, eller har ni redan fattat ett beslut? Energiföretagen Sverige genomför nu en kartläggning för att få ökade kunskaper om marknaden idag och framöver och vi behöver er hjälp!

Energiföretagen Sverige genomför just nu en utökad kartläggning av fjärrkyla för att får kunskaper om nuläget, liksom investeringsplanerna framöver.

Medlemmar som idag har fjärrkyla får därför skicka in data och information om framtida planer, men vi önskar också få kunskap om planerna hos de fjärrvärmeföretag som idag inte har fjärrkyla alls. Detta för att få en heltäckande bild av möjlig expansion framgent.

Så om ditt företag har planer på att investera i fjärrkyla eller kanske redan fattat beslut – hör av dig till oss!

Mejla direkt till lina.enskog.broman@energiforetagen.se eller hör av dig på telefonnummer 08-677 27 16 med dina tankar, även om de inte är så konkreta ännu.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se