Lyckat rådslag om bioenergi upprepas den 10 oktober i Växjö

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den 2 oktober höll Energiföretagen Sverige ett rådslag om bioenergi för regionerna Mitt och Nord. Många frågor av betydelse för fjärrvärmen togs upp. Energiföretagen vill påminna om motsvarande rådslag för regionerna Syd och Väst i Växjö den 10 oktober.

Efter en kort inledning om den svenska bioenergimarkanden berättade Kjell Andersson från Svebio om läget inom EU. Bland annat om betydelsen av hållbarhetskriterier för oss och tillgången på bioenergi inom EU på kort och lång sikt. En inblick gavs i vilka planer som finns i Finland, de baltiska länderna och övriga länder i Sveriges närområden. Övriga frågor som diskuterades var marknaden för returträflis i England och hur den påverkar oss.

Helena Sjögren från Skogsindustrierna kompletterade bilden genom att berätta om skogsindustrins nuvarande verksamhet med fokus bland annat på volymer och planer. Hon gav förslag på hur vi kan samarbeta för att säkerställa att råvaran räcker till flera användningsområden. Ett budskap är att det är tveksamt om skogen räcker till för alla planer.

Fjärrvärmens leveranssäkerhet

Roger B Johansson från Sveaskog gav en kompletterande bild om tillgängliga volymer efter sommarens bränder, hur marknaden ser ut och bränsleleverantörernas utmaningar. Han gav förslag på det som vi tillsammans kan göra för att säkerställa en väl fungerande energitillförsel till värmeverken. Roger hade en önskelista till oss och gjorde framtidsspaningar om tillgång och potentialer.

Efter det berättade tre medlemmar om sin situation. Under eftermiddagen diskuterades läget och deltagarna tog fram en rad förslag på vad de enskilda medlemsföretagen och föreningen kan göra för att säkerställa fjärrvärmens långsiktiga leveranssäkerhet.

Nästa träff - anmäl här

Deltagarna önskade också att föreningen ordnar liknande träffar om bioenergi framöver. Behovet av att nätverka och att lära av varandra på det här området är stort.

Nästa rådslag om bioenergi genomförs i Växjö den 10 oktober för regionerna Syd och Väst. Mer information och möjlighet att anmäla sig finns här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se