Qraftsamling har gett ”kunskap, kompetens och erfarenhetsutbyte”

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Qraftsamling, branschens förändrings- och ledarprogram som drivs av Energiföretagen i Sverige, har nyligen avslutat den senaste omgången. Arbetet inom Qraftsamling 2017–2018 finns nu samlat i en slutrapport, som bygger på deltagarnas och arbetsgivarnas utvärderingar.

Majoriteten av adepterna, mentorerna och arbetsgivarna är mycket nöjda med programmet. Det är tydligt att det finns en enighet om att Qraftsamling är väldigt viktigt för branschen. För adepterna har det varit viktigt med den personliga utvecklingen och nätverket som programmet har bidragit till.

”Nätverksdelen, framför allt projektgruppen, har varit det som varit mest givande.”

Även mentorernas utvärderingar förstärker denna bild och de lyfter att mentorskapet har varit väldigt givande.

”Det har varit mycket utvecklande att vara mentor och reflektera över sitt eget ledarskap och jämställdhet!”

Mot bakgrund av utvärderingarna har programmet breddat perspektiv inför nästa omgång till att innehålla även mångfald utifrån ålder och utländsk bakgrund. Det huvudsakliga syftet är att öka hela branschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett ålder, kön och bakgrund i övrigt.

Här finns mer information om Qraftsamling och hur du kan anmäla dig till kommande omgång (senast 15 oktober).

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Andreas Lepa

Andreas Lepa

Ansvarig kompetensförsörjningsfrågor
Telefon: 08-677 26 07
Mobil: 0701644407
E-post: andreas.lepa@energiforetagen.se