Stort engagemang kring fjärrvärmecentraler och energimätare

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagens årliga konferens som hölls i Göteborg om fjärrvärmecentraler och energimätare innehöll som vanligt ett brett utbud av ämnen. Och precis som tidigare var engagemanget stort bland den kunniga publiken. Vi rapporterar från första dagen.

I ett soligt Göteborg startade den två dagar långa konferensen på onsdagen. Per-Anders Gustavsson som är verksamhetschef vid Distribution hos Göteborg Energi berättade om planerna och de svårigheter som finns att få plats med mer fjärrvärme på befintliga ytor i staden.

Social hållbarhet viktig

Han talade hållbarhet och ville framför allt ge begreppet social hållbarhet ett ansikte. 30 procent av de som bor i Göteborg har någon form av hinder. De tillhör också kundkretsen och måste kunna få information på ett lätt sätt och på rätt språk. Över huvud taget söker Göteborg Energi lösningar ihop med kunder, där värmelagring i byggnader nämndes som ett exempel.

Temat arbetsmiljö kom upp i presentationerna från Henrik Lindmark, Force Technology och Olof Ingulf, Göteborg Energi. Båda berörde kraven på trycksatta anordningar enligt AFS 2017:3 och hur de i praktiken hanteras. Väldigt många moment ingår som företagen ska svara för: klassning, arbetsinstruktioner, fortlöpande tillsyn, avvikelserapportering och riskanalys till exempel.

Forskning och nya rön

Nytt på forskningsfronten serverades av Energiforsks Fredrik Martinsson. Furtureheat, uppföljaren till Fjärrsyn, ska avsluta sin första etapp till årsskiftet. Här är termiska energilager en spännande del, precis som byggnader som reglerresurs. Fredrik tar tacksamt emot tips på ämnen att forska kring, alla välkomnas att höra av sig, ”vi finns till för er” som han uttryckte sig. Energiforsk ska också bli bättre på att sprida sina resultat.

Ett avslutat Energiforskprojekt inom Futureheat belystes. Publiken fick lära sig hur olika mätare kan ge olika resultat beroende på integreringstiderna, det vill säga hur snabbt mätarna mäter. Björn Folkesson från Rise berättade om hur ett antal seriekopplade värmemätare med olika svarstid undersökts. Syftet är att få en bättre kunskap om mätarna, hur noggrant de kan mäta och vilka krav som är lämpliga för framtida termiska energimätare. Läs rapporten på Energiforsks webbplats.

Säkra system mot legionella

Legionella vid uppvärmning av tappvarmvatten är ett angeläget ämne med upp till 200 fall per år i Sverige, en infektion som främst drabbar äldre och människor med nedsatt immunförsvar. Marc Puig von Friesen, även han från Rise, berättade om tester som genomförts inom ett pågående projekt som ska redovisas i mars 2019. Målet är att hitta ett säkert system för lägre temperaturer, så att vatten inte behöver värmas upp lika mycket som idag. Just nu ska tester i pilotskala påbörjas. Spännande svar väntas.

I dagens två sista pass ställde först Leif Håkansson från Viol utbildning frågan om vi utnyttjar reglercentralerna fullt ut. Han gav flera konkreta råd om hur en anläggning kan trimmas in betydligt bättre än vad som oftast sker. Sist ut var Erika Hermansson från PTS som tog upp krav som kan ställas på den elektroniska kommunikationen.

Konferensen var som vanligt fylld till bredden med medarbetare från energibranschen. Hela tiden fick auditoriet ställa frågor och det kom många efter presentationerna. Även moderator Malin Thorsén från Bright planet AB flikade in frågor och sammanfattade de väsentliga slutsatserna.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Kalle Lindholm

Kalle Lindholm

Kommunikatör
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 55
E-post: kalle.lindholm@energiforetagen.se