Stort fokus på gemensamma elmarknadshubben

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Arbetet med en gemensam elmarknadshubb fortsätter och var fokus på den senaste Ediel- och avräkningskonferensen som Svenska kraftnät och Elmarknadsutveckling anordnade. Svk informerade bland annat om den inventeringsinstruktion som kommer att skickas ut till aktörerna i månadsskiftet oktober/november.

I förra veckan deltog många av branschens aktörer i Svenska kraftnäts och Elmarknadsutvecklings Ediel- och avräkningskonferens. Konferensen fokuserade i stor utsträckning på arbetet med den framtida elmarknadshubben. Även frågor gällande kvartsavräkning och nyheter kring balansansvarsrollen fanns med på programmet.

Ett särskilt medskick från Svk var vikten av att aktörerna påbörjar sin egen datatvätt på hemmaplan. En inventeringsinstruktion planeras att skickas ut till aktörerna i månadsskiftet oktober/november. Denna skickas till e-postadress/er som är registrerad på Edielportalen. Ta gärna del av materialet från konferensen på Svk:s hemsida

Om Elmarknadshubben

En Elmarknadshubb är ett nav för den information som sänds mellan aktörerna på den svenska elmarknaden, en central informationshanteringsmodell. Elmarknadshubben kommer att innehålla information om elanläggningar, elanvändare och mätvärden för produktion och förbrukning.

Uppdraget

Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag av regeringen att införa en central informationshanteringsmodell, en så kallad Elmarknadshubb. Syftet är att möjliggöra en elhandlarcentrisk modell vilket innebär man som elkonsument i framtiden endast kommer att behöva ha kontakt med ett elhandelsföretag som fakturerar kostnaderna för både elförbrukning och elnätanvändning. Regeringens vision är att tillgängligheten till information och det förenklade utbytet av information ska stimulera branschen, inklusive energitjänsteföretag, så att de kan erbjuda elanvändarna nya lösningar inom exempelvis energieffektivisering eller flexibel förbrukning. Läs vidare på Svk:s hemsida.

Så jobbar Energiföretagen med frågan

Läs gärna om Energiföretagens arbete med  elhandlarcentrisk slutkundsmarknad och med hubben; här kan du till exempel ta del av alla våra inspel till Svenska kraftnät.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se