Förankringsarbetet för elsäkerhets-anvisningarna, ESA, pågår

Publicerat av: Annika Johannesson ·

I arbetet med Elsäkerhetsanvisningarna antar EBR, inom Energiföretagen Sverige, ett helhetsgrepp i processen. Första steget är att uppdatera publikationerna ESA Grunder och ESA Arbetsmetoder, som är grunden i hela ESA-arbetet. Nu remitteras förslag till ändringar till alla berörda, som får bidra med sina synpunkter. Här kan du läsa om de nya förslagen och hur du gör för att lämna synpunkter.

Publikationerna ESA Grunder och ESA Arbetsmetoder är grunden i Elsäkerhets­anvisningarna. De påverkar därigenom flera olika delar i både utbildningar och lärarmaterial.

- Vi kommer att återkomma med en konsekvensanalys av hur övriga delar påverkas och en plan för övergång till nytt material i olika delar, i ett EBR-meddelande längre fram. Denna planering kan göras först efter remissen, när alla justeringar är bestämda, säger Johanna Rosenlind, sakkunnig EBR – hälsa, miljö och säkerhet, på Energiföretagen Sverige.

ESA-gruppen, som arbetat fram förslaget till ändringar, vill ha in branschens synpunkter på förslaget. För att kunna hantera synpunkter och kommentarer på bästa sätt vill gruppen gärna ha in synpunkter och kommentarer i en särskild Excelfil, se nedan. Tänk på att dina kommentarer kommer att läsas av en tredje part och att de ska vara angivna tydligt som möjligt.

Det finns även möjlighet att ge synpunkter på anvisningen EBR:s rekommendationer på ESA-utbildningen. Behovet av denna anvisning har blivit tydlig under revisionens gång där man sett olika nivåer på ESA utbildningar för samma roll inom branschen. Med den här anvisningen rekommenderar EBR lämpliga nivåer på ESA utbildningen och representerar på så vis en gemensam grund för branschen.

I förslagen till uppdaterade publikationer är genomförda förändringar gulmarkerade, och i gula fält är förändringar turkosmarkerade.

Remisstiden (5/12) har passerat och det är inte längre möjligt att lämna synpunkter på dokumenten.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se