Rapport från första energipolitiska samtalet efter valet

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

För första gången efter valet uppträdde Ibrahim Baylan i energisammanhang tillsammans med många tunga energiföreläsare, denna gång på Grand Hôtel i Stockholm. Tidigt i programmet talade energiministern, som är stolt över Energiöverenskommelsen men även ser utmaningar, framför allt för elnäten.

Ett två dagar långt SvD Energy Summit i Stockholm innehöll en provkarta på vad som är aktuellt kring energiförsörjningen. Programmet spände över EU:s strategier, nya roller på elmarknaden, elektrifiering, omställningen av energisystemet, elnätsregleringen, och cybersäkerhet till den omfattande digitaliseringen. Två täta dagar i högt tempo som kickstartade med energiministern.

Ibrahim Baylan inledde med en global omvärldsspaning och landade i Sverige där han konstaterade att vi blivit attraktiva för lokalisering av nya industrier – som batterifabriker och serverhallar. Det är högst välkommet men innebär samtidigt utmaningar.

Elnäten i fokus

– Vi blir påfrestade. Inte vad det gäller el. Utmaningen är att det ska finnas kapacitet där den behöver användas, sa Baylan och syftade främst på elnäten.

Han konstaterade att stamnätet är hundra år gammalt och att det inte förnyats särskilt mycket. Nätet är inte färdigbyggt och just nu är det väldig kraft i investeringarna. Han tog upp kapacitetsbristen som visar sig tydligt under peakdagar och pekade på vikten av samarbete mellan de nordiska länderna.

Ledtider – fjärrvärme – marknadsmodell

Nu handlar det om att ”göra verkstad av Energiöverenskommelsen” från år 2016. Ibrahim Baylan tryckte på tre viktiga områden:

  • Långa ledtider i tillståndsprocessen som bromsar den snabba utvecklingen.
  • Förutsättningar för fjärrvärmen, effektutmaningen på elsidan är värmekopplad.
  • En ny marknadsmodell i ett alltmer decentraliserat system för säkra leveranser.

I den efterföljande frågestunden fick energiministern uttala sig förhållandevis mycket om elnätsregeringen. Där har vi haft ”de största ramarna någonsin på grund av domstolsprocesser som bolagen vunnit”. Den nya regleringen ska bli bättre, där det inte går att ta ut avgifter utan att investera, menade Baylan som samtidigt var medveten om att alla företag inte utnyttjat sina intäktsramar fullt ut.

Medhåll från M om nätens betydelse

Minskade marginaler och nätsituationen inledde även moderaternas energipolitiske talesman Lars Hjälmered med. Han tog kapacitetsbristen i Stockholm som exempel där utbyggnad av tunnelbanan är ett tydligt fall. På frågan om att sätta ett mål för leveranssäkerheten svarade han att den varit uppe men att det behövs ett bättre underlag och att den kan tas upp igen tillsammans med andra frågeställningar.

Såväl Hjälmered som Baylan såg en växande betydelse av lagring där utveckling pågår. Kärnkraften berördes också. Det är svårt att i dagsläget se hur investeringar i kärnkraften kan ske, marknadens förutsättningar styr.

Även om regeringsfrågan inte nämndes så avslutade Ibrahim Baylan politikpasset med en förhoppning att Sveriges ”Energiregering” sitter kvar och syftade på samarbetet inom energiöverenskommelsen. Han hoppades själv kunna fortsätta vara en del av den.

Läs mer om SvD:s Energy Summit här