Bidra med dina synpunkter om Sveriges framtida energiförsörjning

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Hur ser du på möjligheter, hot och osäkerheter för Sveriges framtida energiförsörjning? Just nu genomför WEC en bred enkät i ett hundratal länder för att ta reda på hur tankarna kring energiutmaningarna ser ut i olika länder. Bidra med din kunskap och analys genom att svara på undersökningen.

Vad är mest osäkert på energiområdet? Vad är viktigast att åtgärda nu? Och hur ser den samlade bilden ut av hur vi i vårt land tänker kring energifrågornas utmaningar?

Just nu genomför WEC en bred enkät i ett hundratal länder för att ta reda på hur tankarna kring energiutmaningarna ser ut i olika länder. Den här enkätundersökningen kommer att måla energibilden för Sverige.

På samma sätt skapas bilder av andra medlemsländer och WEC får fram ett underlag för att diskutera och främja energipolitisk utveckling. Vi får underlag att spåra framsteg i vår utveckling av energiförsörjningen och vi kan jämföra våra framsteg med grannländer såväl regionalt och globalt.

Var med och bidra till resultatet genom att svara på enkäten senast 30 september.

Läs mer på wec.se

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se