Ei tydliggör om informationsplikt för elhandelsföretag

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Från och med den 1 januari 2019 gäller nya föreskrifter från Energimarknadsinspektionen, Ei, som preciserar den information som elhandelsföretagen måste lämna till kunden när ett tidsbestämt elavtal löper ut.

Enligt ellagen ska elhandelsföretagen informera kunden 90–60 dagar innan ett tidsbestämt elavtal löper ut.

– Skyldigheten att lämna information när ett tidsbestämt elavtal löper ut har funnits sedan tidigare. Det nya är att Ei i en föreskrift preciserat hur informationen ska lämnas, säger Catherine Lillo som är ansvarig för slutkundsmarknaden hos Energiföretagen Sverige.

Förtydligandena i den nya föreskriften kan sammanfattas i tre punkter:

  • Informationen ska vara skriftlig och lämnas i ett särskilt meddelande. Den får därmed inte blandas ihop med annan information eller marknadsföring.
  • Elhandelsföretaget måste informera om att kunden fortsätter vara kund hos elhandelsföretaget även efter att det nuvarande avtalet har löpt ut.
  • Elhandelsföretaget måste även informera om det nya avtalet som börjar gälla efter att det tidsbestämda avtalet löpt ut. Den informationen ska innehålla avtalstyp, bindningstid, uppsägningstid och pris*.

Ei:s nya föreskrifter (EIFS 2018:1) enligt ovan börjar gälla från den 1 januari 2019.

* Senaste kraven på hur jämförpriset ska redovisas finns i Konsumentverkets föreskrift om prisinformation KOVFS 2018:1

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se