Energiföretagen bjuder in till informationsträffar om nya elnätsregleringen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige välkomnar till två regionala informationsträffar om den nya lagstiftningen om elnätsavgifterna för perioden 2020–2023. Träffarna går den 25 september i Jönköping för region Syd och Väst och den 2 oktober på Arlanda för region Nord och Mitt. Anmäl här och ta del av kalkylmall.

För ändamålet har en kalkylmall (OBS uppdaterad 3/9 kl 17) tagits fram så att elnätsföretagen själva ska kunna räkna på konsekvenserna av den nya lagstiftningen. Den används lämpligen som en förberedelse inför mötet.

Ni hittar beskrivning av evenemanget och kalkylmallen med instruktioner och annat underlag här (för att nå bilagorna krävs inloggning):

Informationsträff 25 september Jönköping region Syd

Informationsträff 25 september Jönköping region Väst

Informationsträff 2 oktober Arlanda region Nord

Informationsträff 2 oktober Arlanda region Mitt