Energiföretagen värd för Nordenergis årsmöte på Gotland

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Den 13-14 september var det Nordenergimöte på Gotland. Bland annat diskuterades aktuella Eurelectric-frågor, och strategier och tankar utbyttes om gemensamma lobbyinsatser på EU-nivån.

Pernilla Winnhed och hennes nordiska vd-kollegor samt deras styrelseordföranden samlades i Visby den 13-14 september för årsmöte inom Nordenergi. Trots viss omgärdande dramatik, då Gotland drabbats av upprepade strömavbrott på grund av byte av kontrollanläggningen till Gotlandslänken, blev mötet mycket lyckat. Gästerna fick bland annat tillfälle att besöka Cementas anläggning i Slite, och ta del av deras planer för att bli koldioxidneutrala till 2030. Förutom CCS-projekt i Norge, har Cementa ingått ett samarbete med Vattenfall kring elektrifiering av cementtillverkningen.

- Vi fick ett påtagligt exempel på vad elektrifieringen av industrin kan komma att innebära. En elektrifierad produktion i Slite skulle kräva 400 MW installerad effekt, att jämföra med en normal effektförbrukning på 120-130 MW för hela Gotland. Det gav oss alla en tankeställare, säger Pernilla Winnhed.

Vid själva årsmötet diskuterades bland annat aktuella Eurelectricfrågor. Strategier och tankar utbyttes också om gemensamma lobbyinsatser på EU-nivån. Årsmötet lade vidare sista handen på ett inspel till Nordiska ministerrådets nybildade Elmarknadsforum. I inspelet skisseras en vision för den nordiska elmarknaden under de närmaste tio åren.

- Nordenergi har varit starkt pådrivande för att ett intressentforum nu kopplas till Nordiska ministerrådets arbete med att utveckla elmarknaden. Nu tar vi också initiativet till att formulera målbilden för det nordiska samarbetet, avslutar Pernilla Winnhed.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se