Etapp 3 av Värmemarknad Sverige

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Värmemarknad Sverige fortsätter att utvecklas. Uppvärmningsbranschen enas snart om en färdplan för fossilfri uppvärmning, samtidigt som Värmemarknad Sverige växlas upp med forskningsstöd från Energimyndigheten.

Värmemarknad Sverige är både ett forum och ett forskningsprojekt som ska visa hur värmemarknaden kan fortsätta sin positiva utveckling, utifrån ett framåtblickande hållbarhetsperspektiv som kan delas av marknadens alla aktörer. Det är nu inne på sin tredje etapp, nu med tydligare fokus på lokala värmemarknader.

Den 5 februari 2019 kommer projektet att bjuda in till ett öppet seminarium - halvvägs genom etappen. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av värmemarknadens förutsättningar, utmaningar och möjliga lösningar.

Projektet har också blivit en plattform för framtagandet av Färdplan för fossilfri uppvärmningssektor - en del av regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Färdplanen håller på att mejslas fram i bred samverkan, med ambitionen att ha en färdplan klar i november, redo att undertecknas av många. Tanken är att den ska visa hur aktörerna i uppvärmningssektorn tillsammans med politiker och andra beslutsfattare kan möjliggöra omställningen till ett fossilfritt Sverige. Energiföretagen Sverige deltar aktivt i arbetet, liksom ett flertal av våra medlemsföretag. Ett extra arbetsmöte med referensgruppen äger rum den 23 oktober.

Under september har Energimyndigheten beviljat ett tvåårigt stöd för att utvidga Värmemarknad Sverige som forum och innovationskluster. I projektgruppen ingår Profu och Sustainable innovation. Mer information om detta kommer framöver.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se