Förvaltningsrätten ger elnätsföretagen rätt att ta ut underintäkter även åren 2020–2023

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Förvaltningsrätten i Linköping ger elnätsföretagen rätt att föra underskotten från tillsynsperioden 2012–2015 vidare till tillsynsperioden 2020–2023. Detta sedan flera elnätsföretag överklagat tidigare beslut av Energimarknadsinspektionen, Ei.

Ei har enligt Förvaltningsrätten inte haft grund för sitt tidigare beslut att förbjuda denna så kallade överrullning. Varken lagtext eller förarbeten ger stöd för Ei:s tolkning av 5 kap. 20§ i ellagen.

Utslagen har meddelats i två domar enligt nedan. Ei har möjlighet att överklaga domarna i Kammarrätten innan de vunnit laga kraft.

Domarna i Förvaltningsrätten grundar sig på nuvarande lagstiftning. I den nya ellagen från 1 januari 2019 framgår det att överrullning av underintäkter endast är tillåten för nästföljande tillsynsperiod.

Dom med företag ur E.ON-koncernen

Dom med flera elnätsföretag som målsägare