Hög tid att rapportera fjärrvärmens prisstatistik – påminnelse!

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen samlar in prisstatistiken för fjärrvärme i Kvalitetsnyckeln. Förutom att vi presenterar den i Energiföretagens statistik blir den underlag till Nils Holgersson-rapporten om fjärrvärme. Statistikrapporteringen måste hinna granskas innan den blir en del av Nils Holgerssongruppens rapport, som planeras ske i mitten av oktober.

Prisstatistiken för fjärrvärme samlas in i Kvalitetsnyckeln, som ger stöd för att beräkna priser för Nils Holgerssons-huset. Energiföretagen Sverige hanterar insamling och kvalitetsgranskar innan statistiken går vidare till Nils Holgersson-gruppen. Nu är det hög tid att rapportera in årets prisstatistik, om ni inte redan har gjort det.

Bråttom med rapporteringen

Den 7 september skickade Energiföretagen Sverige ut en påminnelse om att kontrollera att rapporterade fjärrvärmepriser är korrekta. Alternativt kan ni rapportera priser, om det inte är gjort sedan tidigare. Sista dag för korrektioner är satt till torsdag den 13 september. Energiföretagen Sverige är mån om att insamlingen är så komplett som möjligt.

Energiföretagen Sverige har en fortsatt dialog med Nils Holgersson-gruppen men vart efter tiden lider så blir det svårare att ändra i slutrapporten. Dock kommer det att finnas möjlighet att ändra i Energiföretagens statistik och i Nils Holgersson-gruppens statistik på webben.

Vad Energiföretagen Sverige erfar så publicerar Nils Holgersson sin fjärrvärmerapport i mitten av oktober.