Inspel till pågående arbetet med Elmarknadshubben

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Den framtida elmarknadshubben bör utformas på så vis att det förenklar och ökar kundernas trygghet på elmarknaden. I detta avseende finns det förbättringar att göra i Svenska kraftnäts förslag kring kundportal och lagringstider. Detta påtalar Energiföretagen i ett inspel till Svenska Kraftnät.

Svenska kraftnät har under arbetet med att skapa en central elmarknadshubb på elmarknaden löpande publicerat arbetsmaterial om planerade processer och funktioner i hubben. Energiföretagens inspel är baserat på Svenska kraftnäts utredningsunderlag som publicerades innan sommaren och som bland annat utrett förslag avseende kundens gränssnitt mot hubben, hubbens access till nödvändiga externa register, samt lagringstider för data i hubben.

Energiföretagen anser att:

  • I det fall kunderna behöver samtycka till att information hämtas ut från elmarknadshubben ska de inte behöva introduceras för en ny aktör på marknaden, det skulle endast öka på komplexiteten. Vi förespråkar att kontakten med elmarknadshubben sker via elhandelsföretagens hemsidor – med tydliga krav på elhandelsföretaget att informera om när, varför och hur kunden behöver ge sitt samtycke.
  • Svk har i sitt förslag till lagringstider inte beaktat aktörens behov för att hantera kundärenden. Vi anser att Svk bör överväga att lagra all information under 10 år och möjliggöra för aktörer att slippa hålla egna lager, till exempel för att säkerställa att kundkrav kan hanteras under preskriptionstiden som är upp till 10 år.

Inspelet i sin helhet hittar ni här, där även tidigare inspel finns samlade.

I förra veckan publicerade Svenska Kraftnät de senast uppdaterade processdokumenten på vilka aktörerna är välkomna att skicka synpunkter senast den 31 oktober 2018. Se processdokumenten här.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se