Kan vi räkna med bioenergin i framtiden?

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Idag kommer över 40 procent av den svenska fjärrvärmen från biobränsle, främst spill från skogen eller skogsindustriella verksamheter. I alla diskussioner om omställningen av samhället till fossilfritt och/eller 100 procent förnybart lyfts bioenergi fram som en av lösningarna. Vad innebär det för fjärrvärmens framtida möjligheter? Nu bjuder Energiföretagen Sverige in medlemmarna till rådslag om hur tillgången till biobränsle kan säkras långsiktigt.

Raziyeh Khodayari, ansvarig för miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor på Energiföretagen Sverige, funderar mycket över biobränslets framtid i fjärrvärmen:

- Vi var många som drog en lättnadens suck när förhandlingarna i EU:s vinterpaket till slut landade så att vi kan fortsätta att använda bioenergi i den svenska fjärrvärmen, något som har gjort oss till ett föregångsland på klimatområdet. Men det finns fler orosmoln, till exempel ökade förväntningar på bioenergianvändning i andra sektorer, den europeiska miljörörelsens ifrågasättande av skogen som kolsänka och en ökad konkurrens, framför allt från andra länder i Europa, säger Raziyeh Khodayari.

Många svårigheter under året

Det biobränsle som används i fjärrvärmen är främst bark och sågspån från trä- och pappersindustrin och grenar och toppar som blir kvar efter avverkningar.  I vintras blev det problem med att få ut grot ur skogarna, först för att det var för varmt och blött (maskinerna sjönk ner), sedan för att det vara för mycket snö. I somras var det risken för skogsbrand som satte stopp för skogsavverkningen eftersom det var risk för gnistbildning från maskinerna. Detta, i kombination med andra omvärldsfaktorer, som en ökad konkurrens om bioenergin, har lett till att branschen behöver diskutera hur en långsiktig tillgång till bioenergi kan säkerställas.

- Därför har vi bjudit fjärrvärmeföretagen till två regionala rådslag i oktober. Där behöver vi diskutera hur branschen kan säkra tillgången till bioenergi i framtiden. Andra viktiga frågor är hur branschen jobbar med exempelvis biologisk mångfald och klimatneutralitet, eller samverkar med bränsleleverantörer och andra aktörer, säger Raziyeh Khodayari.

Läs mer om rådslagen och anmäl dig här: 

Mitt och Nord, på Arlanda/Stockholm, den 2 oktober.

Väst och Syd, i Växjö den 10 oktober. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se