Naturvårdsverket hemställer om slopad opt-in av små fjärrvärmeanläggningar

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Naturvårdsverket begärde den 31 augusti att svensk opt-in av små fjärrvärmeanläggningar mindre än 20 MW ska slopas inför den kommande handelsperioden, som börjar 2021 inom EU:s utsläppshandel (EU ETS), hos Miljö- och energidepartementet.

Naturvårdsverket begärde den 31 augusti att svensk opt-in av små fjärrvärmeanläggningar mindre än 20 MW ska slopas inför den kommande handelsperioden, som börjar 2021 inom EU:s utsläppshandel (EU ETS), hos Miljö- och energidepartementet.

– Det är ett välkommet besked att Naturvårdsverket delar energibranschens syn om att svensk opt-in bör slopas inför nästa handelsperiod i utsläppshandeln. Det skulle väsentligt minska den administrativa bördan för särskilt små fjärrvärmeföretag utan att det påverkar utsläppen. Vi hoppas nu på ett snabbt besked i frågan från regeringens sida, säger Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige.

Energiföretagen Sverige hemställde i början av 2017 om att Sverige bör slopa opt-in av små fjärrvärmeproduktionsanläggningar mindre än 20 MW av administrativa skäl. Det är idag mycket kostsamt att hantera rapportering, verifiering och kontoföring av utsläppsrätter för de i allra flesta fall mycket små utsläpp som sker i de berörda anläggningarna. Också med tanke på att koldioxidskattereglerna har förändrats för de berörda aktörerna sedan svensk opt-in infördes 2005 vore det bättre att idag låta dessa anläggningar istället betala full koldioxidskatt. 

Naturvårdsverket konstaterar att det är idag är ca 300 anläggningar som berörs av Sveriges opt-in. Det är cirka 40 procent av alla svenska anläggningar inom utsläppshandeln, som tillsammans svarar för ca 0.3 procent av de svenska utsläppen i ETS. I de flesta fall ägs dessutom dessa anläggningar av mindre företag i fjärrvärmebranschen som får en omotiverat stor administrativ börda att hantera mycket små utsläppsvolymer.

Naturvårdsverket begär besked av regeringen snarast möjligt under hösten och senast i december för att slippa påbörja det tidskrävande förberedelsearbetet inför nästa handelsperiod med dessa anläggningar.

Naturvårdsverkets hemställan finns att läsa här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se