Nytt energinätverk ska hitta digitaliseringens möjligheter

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Vi påminner om Energiföretagens nätverk för digitaliserad utveckling som startar upp. Målet är att hitta och ta tillvara digitaliseringens möjligheter och sedan informera om dem. Genom samverkan i dialog med medlemsföretagen ska kunskapsnivån höjas. Den första träffen går den 27 november i Helsingborg.

Anmäl er till första träff den 27 november i Helsingborg 
med Öresundskraft som värd. Denna inbjudan riktar sig till anställda inom branschen med koppling till digitalisering eller de som är allmänt utvecklingsintresserade.

Primärt handlar det om att identifiera hur branschen kan dra nytta av och hantera de möjligheter och utmaningar som kommer av digitaliseringen. Hur marknad, regelverk, leveranssäkerhet samt hållbarhet både kan utvecklas och effektiviseras genom digitalisering.

Frågor som ska få sitt svar kan till exempel vara:

  • hur framtida flexibilitetsmarknader kan se ut,
  • hur regelverk kring nya eller alternativa aktörer som aggregatorer kan utformas,
  • vem som ska få driva nya komponenter som distribuerade lager,
  • hur digitalisering ska kunna bidra till att lösa kapacitetsutmaningar.

Gränslinje för innehållet

– Nätverket ska analysera, tolka och förstå den snabba samhällsutvecklingen, där digitalisering är en tydligt bidragande faktor. Digitalisering möjliggör en rad nya verktyg och koncept som i sin tur påverkar vad vi gör, hur vi gör det och vem som gör vad, säger Anders Fredriksson från Energiföretagen som är sekreterare i nätverkets strategigrupp.

Nätverket verkar däremot inte i frågor som direkt rör företagens affär med kund eller prissättning, inklusive sådant som direkt kundinteraktion, exempelvis appar eller olika värdeerbjudanden. Nätverkets arbete ska bedrivas oberoende och inte vara forum för positionering eller officiella ställningstaganden för Energiföretagen Sveriges medlemmar och kansli.

Regionala möten på gång

Nätverkets strategigrupp leds av ordförande Bo Lindberg från Öresundskraft. Ytterligare sju medlemsföretag i olika storlekar och Energiforsk finns med i gruppen som ska samordna, planera och staka ut lämplig inriktning vad gäller innehåll och aktiviteter.

Men nätverket är större. Med jämna mellanrum ska träffar och event anordnas inom ramen för Energiföretagens regionala verksamhet. Den första träffen hålls som nämnts den 27 november i Helsingborg.

Mer information om träffarna ska komma på Energiföretagens webbplats. Alla medlemmar är givetvis välkomna.