Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Regeringen föreslår slopad dubbelbeskattning av batterilager

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Huvudinnehåll

I en proposition som överlämnades till riksdagen den 4 september föreslår regeringen att dubbelbeskattningen för energiskatt på el, som används för att ladda batterilager, slopas. Energiföretagen Sverige välkomnar förslaget, vilket är vad vi efterlyst i olika sammanhang.

I propositionen föreslås att dubbelbeskattningen slopas genom nya regler om återbetalning av energiskatt på el som efter lagring i batteri matats tillbaka in på det koncessionspliktiga nät som elen dessförinnan matats ut från. 

För den som är skattskyldig i egenskap av producent, nätinnehavare eller frivilligt skattskyldig ska skyldigheten att betala energiskatt på el inte inträda vid överföring av el till någon som inte är skattskyldig enligt 11 kap. 5 § första stycket 1, 2 eller 3 i lagen om skatt på energi om skattskyldighet tidigare inträtt för elen. Undantaget från skattskyldighetens inträde gäller inte för el som omfattas av ovanstående rätt till återbetalning. 

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019 men reglerna om återbetalning och skattskyldighetens inträde tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2018. Energiföretagen Sverige välkomnar förslaget till slopad dubbelbeskattning av energilagring, vilket är något vi har efterfrågat i olika sammanhang.

I propositionen föreslås även att det införs en ny bestämmelse i lagen om skatt på energi som informerar om att uppdateringar av hänvisningarna till tulltaxan (så kallade KN-nr) för sådana varor som omfattas av lagen sker genom genomförandebeslut fattade av EU-kommissionen. Kommissionens har i ett genomförandebeslut under våren 2018 ((EU) 2018/552) gjort uppdateringar av hänvisningarna till KN-nr i förhållande till de hänvisningar som finns i lagen om skatt på energi som bygger på 2002 års tulltaxa.

Hela propositionen kan läsas här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se