Remiss av förslaget om avfallsförbränningsskatt

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Finansdepartementet skickade den 31 augusti ut en remiss av förslaget om avfallsförbränningsskatt i betänkandet ”Brännheta skatter – Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas?” (SOU 2017:83).

Utredningsförslaget presenterades den 1 november 2017 så remissutskicket har dragit ut på tiden. Remisstiden pågår t.o.m. 30 november. Remissen omfattar dock inte övriga delar av Förbränningsskatteutredningens förslag om bland annat kväveoxidskatt.

Energiföretagen Sverige kommer nu påbörja arbetet med att utarbeta ett remissvar. Har du synpunkter du vill att vi tar upp, kontakta Erik Thornström på kansliet senast 1 november.

Remissunderlaget finns tillgängligt här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se