Tips: KTH-kurs ”Tillförlitlighetsanalys för elkraftsystem”

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

På KTH i Stockholm går kursen ”Tillförlitlighetsanalys för elkraftsystem” kommande vår. Den som gått kursen ska kunna använda tillförlitlighets-, risk-, och kostnadsanalyser som beslutsstöd vid investerings- och underhållsplanering samt vid drift av elkraftsystem. Energiföretagen Sverige deltar med expertis i undervisningen.

Kursen på 7,5 högskolepoäng ger grundläggande förståelse om hur elnätet fungerar ur ett tillförlitlighetsperspektiv kryddat med teori, modellering och analysmetoder. Den riktar sig till ingenjörer verksamma inom elkraftbranschen och till elever inom civilingenjörsprogrammet med inriktning mot elkraft, systemteknik/optimering eller industriell ekonomi. Det innebär en unik möjlighet till ”nätverkande” och kunskapsutbyte.

Utnyttja driftstatistiken bättre

Energiföretagen Sveriges expert Matz Tapper deltar i undervisningen med ett pass om elnätsbranschens driftstörningsstatistik, DARWin. Han ger sin syn på varför kursen är nyttig att gå:

– Kursen ger värdefull kunskap i hur man genom att använda tillgänglig statistik och annan data får en bättre kännedom om tillförlitligheten i elnäten. Det är kunskap som sedan används i planeringen av underhåll och investeringar.

Läs mer och anmäl före 15 oktober

Kursstart är 18 mars 2019 och avslut den 4 juni. Undervisningsspråk är engelska. Undervisningen är indelad i tre kursdelar på vardera tre heldagar, med ett avslutande redovisningstillfälle. De olika kursdelarna har följande fokus:

  • Modeller: grundläggande metoder och tekniker.
  • Analys: indata, approximativa metoder och verktyg.
  • Resultat: kostnadseffektiva strategier och ekonomiska styrmedel.

Anmälan stänger den 15 oktober. Läs mer och anmäl här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se