Avskedsmottagning för den avgående kommissionen och de nordiska parlamentarikerna

Publicerat av: Eva Rydegran ·

På eftermiddagen den 9e april höll Nordenergi en mottagning med energitema, som avsked för de parlamentariker och kommissionärer som arbetat med energifrågor under de senaste fem åren.

Nordenergi arrangerade gemensamt en mycket uppskattad avskedsmottagning för den avgående kommissionen och de nordiska parlamentarikerna. Ett hundratal aktörer med energikoppling från kommission, ministerråd, parlament, branschföreningar och regionkontor samlades för att lyssna på när den finske kommissionären Jyrki Katainen och hans danska kollega Margrethe Vestager gav sin syn på vad som hänt under de fem år de suttit i kommissionen. De intervjuade sedan i sin tur de två Europaparlamentarikerna Henna Virkkunen, Finland (EPP) och Morten Helveg Petersen, Danmark (ALDE) om vad de åstadkommit under dessa fem år.

Först ut var Jyrki Katainen som lyfte tre punkter speciellt. Först var det Junkers så kallade Investeringsplan för Europa som han var mycket nöjd med att ha hjälpt till att arbeta fram. Den har bland annat lett till 390 miljarder euro i investeringar varav 18 procent riktades till energisektorn, framförallt i infrastruktur. Dessutom räknar man med att 1,4 miljoner arbeten har skapats. Nästa punkt var arbetet med cirkulär ekonomi.

– Tidigare hade vi inte ens en strategi på det här området, sa Katainen. Det har vi nu. Den tredje punkten var försvaret, där han är övertygad om att samarbete alltid är av godo.

Margrethe Vestager började med att lyfta det så kallade Vinterpaketet (Clean Energy Package) som hon framhöll var helt nödvändigt om vi ska ha en chans att komma tillrätta med klimatförändringarna:
– En nödvändig grund är lagd. Däremot är ambitionsnivån när det gäller målen något vi kan välja att sätta högre.
Vestager hänvisade till höstens meddelande från kommissionen med en vision om en klimatneutral ekonomi år 2050. Nästa mandatperiod kan detta mål antas och sedan omsättas i praktiken. Här kan du läsa strategin (engelska).


Fr höger: Margrethe Vestager, Jyrki Katainen, Anders Stouge, Henna Virkkunen

Den finska Europaparlamentarikern Henna Virkkunen från EPP-gruppen, fick frågan vad hon åstadkommit och svarade att hon hade velat öka investeringarna och skapa jobb och det tyckte hon att de hade lyckats med. Morten Helveg Petersen, dansk Europaparlamentariker från ALDE, fick samma fråga och svarade att något de verkligen lyckats med var att energi nu kan flöda friare över gränserna.

Tre saker som kommande kommissionärer bör arbeta med var enligt parlamentarikerna:

1. Höja klimatmålen: målet om 40 procent lägre co2-utsläpp år 2030 borde höjas till 55 procent. Dessutom bör man arbeta mer på en global nivå.

2. Cybersäkerhet måste hamna i fokus.

3. Transportsektorns utsläpp måste ner.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Wennick

Daniel Wennick

Chef Energiföretagen Sveriges Brysselkontor
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: +32 (0)473 57 41 76
E-post: daniel.wennick@energiforetagen.se