Ei har godkänt förslag om kostnadsnyttoanalys för frekvenshållningsreserver

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energimarknadsinspektionen (Ei) har godkänt ett förslag om antaganden och metod för kostnadsnyttoanalys i enlighet med EU-kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem.

Systemoperatörerna i synkronområdena för kontinentala Europa och Norden har uppdaterat ett förslag om antaganden och metod för en kostnadsnyttoanalys för att bedöma vilken tidsperiod som krävs för leverantörer av frekvenshållningsreserver med begränsade energireserver att kvarstå som tillgängliga vid skärpt drifttillstånd.

Svenska kraftnät, som deltagit i arbetet med att ta fram förslaget, och Ei skriver om ärendet på sina webbplatser. Beslutet gäller förutsatt att alla tillsynsmyndigheter i de aktuella länderna fattar ett beslut med samma innebörd, inom den tidsfrist som anges i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2017/1485, om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem.

Läs mer på Svenska kraftnäts webb, inklusive förslaget

Läs Ei:s beslut här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Gunilla Andrée

Gunilla Andrée

T.f Vd
Enhet: Ledning
Telefon: 08-677 26 36
E-post: gunilla.andree@energiforetagen.se