Energimarknadsbyrån tar sig an fjärrvärmefrågor från 1 maj

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Från och med 1 maj öppnar Konsumenternas Energimarknadsbyrå för att svara på frågor om fjärrvärme från konsumenter, bostadsrättsföreningar och enskilda fastighetsägare. Därmed blir Energimarknadsbyrån mer heltäckande i energifrågorna, både när det gäller produkter och energianvändare.

Huvudmän för Energimarknadsbyrån är energibranschen genom Energiföretagen Sverige och Energigas Sverige, samt de tre myndigheterna Energimarknadsinspektionen (Ei), Konsumentverket och Energimyndigheten. Dessa fem både styr och finansierar verksamheten.

Uppgiften är att ge oberoende information, konsumentvägledning och medling i frågor som rör energimarknaderna – el, gas och snart alltså även fjärrvärme. Här finns expertis på konsumenträtt inom el- och gasmarknaderna. Byrån ska också fånga upp konsumentproblem och föra dem vidare till berörda myndigheter och företag för att göra konsumenternas röster hörda. Konsumenternas Energimarknadsbyrå tillhandahåller dessutom Gaspriskollen, en oberoende prisjämförelse för gashandelsavtal.

Här berättar Anna Carlén, vd för Konsumenternas Energimarknadsbyrå, om byråns roll och uppgift:

Vägledning även åt fjärrvärmekunder

Idag har Energimarknadsbyrån kontakt med cirka 2 000 konsumenter varje år och cirka 135 000 besökare på hemsidan (2018), en fördubbling jämfört med året före. Ungefär 60 procent av kontakterna är klagomål och 40 procent är frågor. Många av frågorna rör val av elpristyp, vilket kan förklaras av den höga prisnivån under 2018.

Från den 1 maj 2019 ingår fjärrvärme i sortimentet och information läggs samma dag upp på byråns webbplats. Fjärrvärmeföretag ska enligt allmänna avtalsvillkoren ALLMA ge sina kunder information om möjligheter till konsumentvägledning, som byrån arbetar med.

– Det är bra att konsumenterna har möjlighet att vända sig till en oberoende part som har kunskaper om konsumentskyddsregler, säger Daniel Lundqvist som ansvarar för marknadsfrågor inom fjärrvärme och fjärrkyla hos Energiföretagen Sverige.

Prisdialogen har stärkt kundens ställning

Daniel Lundqvist vill i sammanhanget påminna om Prisdialogen, där Energiföretagen uppmanar fjärrvärmeföretagen att bjuda in även konsumentrepresentanter i dialogen, främst större företagskunder. På några ställen i landet har dialogen även förts med ombud för konsumentkunder, med positivt resultat.

SABO, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige har tillsammans tagit fram Prisdialogen mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Prisdialogen är en modell som både innefattar lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning och åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme.

Besök Energimarknadsbyråns webbplats här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se